БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

Град Зрењанин расписао је јавни позив за спортске организације за суфинансирање програмских активности у следећим сегментима:

 1. Школски спорт
 2. Спортска рекреација
 3. Такмичарски спорт
 4. Спорт особа са посебним потребама
 5. Спортски савез града Зрењанина

Предмет суфинансирања могу бити:

 • Пројекти и програми из области школског спорта
 • Рекреативни пројекти и програми
 • Организација спортских манифестација
 • Спортско-рекреативне активности особа са посебним потребама
 • Пројекти и програми такмичарских клубова
 • Административне услуге спортским организацијама

У овиру програма финансијски ће бити подржани трошкови за:

 • Котизацију за такмичења
 • Трошкове судија, делегата и других службених лица
 • Превоз на такмичење
 • Реквизите и опрему
 • Стручњаке у спорту, тренере и административне раднике
 • Спортске лекарске прегледе
 • Осигурање спортиста
 • Трошкове физичко-техничког и санитетског обезбеђења
 • Други материјални трошкови

Услови за подносиоца пријаве на конкурс:

 • Да спортске организације имају својство правног лица са седиштем на територији града Зрењанина
 • Да тренажни процес и стручни рад спортске организације спроводе на територији града Зрењанина
 • Да су спортске организације чланице Спортског савеза града Зрењанина
 • Корисници средстава дужни су да обезбеде сопствено учешће у новцу од минимално 10% вредности програмске активности
 • Морају бити уписани у регистар спортских организација, друштава и савеза који води Агенција за привредне регистре.

Рок за подношење пријава на конкурс је до 27.01.2020. године.

За додатне информације можете се обратити лично на адресу: Саве Текелије бр.44, локал 6 у Зрењанину, путем маил-а: :office@snconsulting.rs или на телефоне: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 или 023/510-233.