БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Средства за овај конкурс обезбеђена су у оквиру буџета Републике Србије, у Буџетском фонду за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, чиме се обезбеђује финансирање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма који за циљ имају побољшање положаја особа са инвалидитетом кроз:

  • побољшање приступачности информација и отклањања комуникацијских баријера;
  • спровођење стимулативних и инклузивних програма ради што потпунијег учешћа особа са инвалидитетом у животу шире друштвене заједнице;
  • подизање нивоа свести заједнице и изградњу капацитета организација ради стварања једнаких могућности за што самосталнији живот особа са инвалидитетом.

Подносиоци предлога програма морају испуњавати следеће услове:

  • да су регистровани као савези удружења грађана најмање пет година, са седиштем у Републици Србији, чија је област деловања заштита и унапређење положаја особа са инвалидитетом;
  • да у свом саставу имају најмање три локална удружења која имају искуства и непосредно спроводе активности у реализацији програма из области унапређења положаја особа са инвалидитетом;
  • да су директно одговорни за припрему и реализацију програма и
  • да су раније преузете обавезе из уговора са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања благовремено, ефикасно и у потпуности извршили.

Предлози програма који се подносе на овај конкурс морају испуњавати следеће услове:

  • трајање програма може бити максимално 12 месеци;
  • све програмске активности се морају реализовати на територији Републике Србије и
  • подносилац може да поднесе само један предлог програма у оквиру овог конкурса.

Рок за подношење пријава на конкурс је до 24.01.2020. године.

За додатне информације можете се обратити лично на адресу: Саве Текелије бр.44, локал 6 у Зрењанину, путем маил-а: :office@snconsulting.rs или на телефоне: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 или 023/510-233.