BESPOVRATNA SREDSTVA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME

Ministrastvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama raspisao je konkurs namenjen za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i to:

1) proizvodne opreme i/ili mašina

2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta

3) delova, specijalizovanih alata za mašine

4) mašine i oprema za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje

5) građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova

Pravo prijave na konkurs  imaju:

1) pravna lica, registrovana u Agenciji za privredne kao privredna

društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro, mala i srednja pravna lica

2) preduzetnici registrovani u APR.

Privredni subjekti  mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme, mora obezbediti učešće u visini 5% neto vrednosti proizvodne opreme, dok će se preostalih 70% neto vrednosti obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti proizvodne opreme ne može biti manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 5.000.000,00 dinara.

Ministarstvo će, nakon izbora poslovnih banaka i lizing kompanija za učešće u Programu, objaviti javni poziv privrednim subjektima za dodelu bespovratnih sredstava i tada će jasno biti definisani uslovi kreditnih sredstava.