BESPOVRATNA SREDSTVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2022. GODINI

repromaterijal bespovratna sredstva

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku repromaterijala, za ovu namenu opredeljeno je 130.000.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti, u periodu od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (18. januar 2022. godine).

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 350.000,00 dinara do najviše  4.000.000,00 dinara, odnosno do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre

najkasnije do 30. decembra 2020. godine i to:

1) privredni subjekti – razvrstani na mikro ili mala pravna lica

2) preduzetnici paušalci.

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

1) da nije ostvario neto gubitak u 2020. godini

2) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda

3) da do isteka roka od šest meseci počev od dana objavljivanja Javnog konkursa ne smanji broj zaposlenih na neodređeno vreme za više od 10%

4) da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom,

podrazumeva sa svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje)

5) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom

donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis

državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od

23.000.000,00 dinara

6) da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva

koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz

drugih izvora finansiranja.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za refundaciju troškova za nabavku maksimalno 5 različitih repromaterijala i to od najviše 5 različitih dobavljača/prodavaca.

Konkurs je otvoren do 02. februara 2022. godine.

Detaljnije: http://spriv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tekst-konkursa-privreda-repromaterijal-18-01-2022.pdf

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.