BESPOVRATNA SREDSTVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU NOVE OPREME U 2021. GODINI

bespovratna sredstva mašine oprema

Pokrajinski Sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2021. godini, a neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Korisnici bespovratnih sredstava su privredna društva čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, a koja u 2018. godini i u 2019. godini nemaju ostvarene poslovne prihode veće od 800.000.000,00 dinara i koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava.

Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 8.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Uslovi na dodelu sredstava imaju privredna društva:

 • koja imaju sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i mesto realizacije investicionog projekta mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine
 • koja ni u 2018. godini, ni u 2019. godini nisu ostvarila poslovne prihode veće od 800.000.000,00 dinara
 • koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava
 • koja u toku 2018, 2019, 2020 kao i u 2021. godine nisu bila u blokadi
 • koja u Finansijskim izveštajima u 2018. godini, kao ni u 2019. godini nemaju iskazan poslovni gubitak (gubitak pre oporezivanja)
 • koja nisu u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći
 • nad kojima nije pokrenut postupak stečaja, u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj
 • čiji zakonski i ostali zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti i protiv kojih se ne vodi krivični postupak
 • koja nisu osuđivana za krivična dela izvršena u obavljanju privredne delatnosti i privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti
 • koja nemaju dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda
 • kod kojih broj zaposlenih nije smanjen u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja Prijave
 • u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu
 • koja nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći
 • sa kojima nije bio raskinut ugovor o dodeli sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine zbog neispunjenja preuzetih obaveza
 • protiv kojih se ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita
 • koja ne obavljaju delatnost u sektorima: čelika, uglja, sintetičkih vlakana, primarne poljoprivredne proizvodnje, igara na sreću, uslužne delatnosti (marketinške, konsultantske i računovodstvene usluge, usluge istraživanja tržišta, medicinske usluge, usluge servisa, usluge tehničkih pregleda, usluge popravki i održavanja i sličnih neproizvodnih delatnosti), saobraćaja i transporta, proizvodnje i prodaje oružja i vojne opreme, proizvodnje nafte i naftnih derivate,  trgovine i distribucije i sektorima i delatnostima navedenim u listi delatnosti koje se ne subvencionišu2

Rok za podnošenje prijava na konkurs je zaključno sa 12.10.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.