Bespovratna sredstva privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2020. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška razvoju socijalne ekonomije na teritoriji AP Vojvodine. Pod socijalnom ekonomijom podrazumeva se vidljiva delatnost priverednih subjekata i preduzetnika, usmerena na podršku prevazilaženja stanja socijalnih, materijalnih i životnih teškoća pojedinaca i društva.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina/opreme i/ili repromaterijala u 2020. godini i to:

 (a) koja su kupljena, isporučena i isplaćena u celosti u periodu od 12. aprila 2019. godine, do dana raspisivanja konkursa, ili

(b) koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena u celosti najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.

Pod nabavkom mašina i opreme podrazumeva se i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina ili skup više samostalnih mašina koje zajedno čine jedinstven proizvodni proces. Pod repromaterijalom se podrazumevaju proizvodne sirovine i osnovni proizvodni materijali kao i ambalaža u skladu sa vrstom delatnosti, osim pogonskih materijala (energetska goriva, motorna ulja i sl).

Iznos sredstava za dodelu utvrđuje se:

– za predmet nabavke iz namene sredstava pod (a) – na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog, ili

– za predmet nabavke iz namene sredstava pod (b) – na osnovu priloženog predračuna ili ponude ili (pred) ugovora sa dobavljačem/prodavcem.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.

Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti:

a) za nabavku mašina ili opreme od 300.000,00 dinara do 1.500.000,00 dinara;

 b) za nabavku repromaterijala od 200.000,00 dinara do 700.000,00 dinara.

 Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Konkurs otvoren do  09.03.2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.