BESPOVRATNA SREDSTVA U IZNOSU DO 300.000 EUR ZA KOMERCIJALIZACIJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ

PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA
Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za komercijalizaciju istraživanja i razvoja. Program ima za cilj dalji razvoj postojećih inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje sa međunarodnim partnerima i povećanje broja tehnoloških kompanija.

Visina iznosa finansiranja: do 300.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja 30%, odnosno 40% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda

Uslovi za konkurisanje: mikro, malo ili srednje preduzeće; osnovano u Srbiji; u većinskom privatnom vlasništvu
Oblast/ sektor: Projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora.

Vreme realizacije projekta: do 24 meseca

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja:

Poslovni plan
Budžet projekta
Prezentacija projekta
Finansijska predviđanja (očekivani prihodi za narednih 5 godina)
Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (ESQ)
Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu
Finansijski izveštaji za prethodnu poslovnu godinu, gde je primenljivo.
Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija, novembar 2021.

Prijave se podnose putem Fondovog internet portala i na engleskom jeziku.

Javni poziv: Otvoren od 30. novembra 2021. do 15. marta 2022. godine (do 15 časova)