BESPOVRATNA SREDSTVA U IZNOSU DO 800.000,00 DINARA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni poziv za realizaciju projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Bespovratna sredstva namenjena su za korišćenje solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostala prateća elektro i mašinska oprema.

U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara. U

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:

  • sve vrste građevinskih radova
  • kupovinu polovne opreme i materijala
  • poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost
  • carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije.

Maksimalan iznos sredstava po korisniku iznosi 800.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijave je 12. novembar 2021. godine.

Detalje konkursa, uslovi, dokumentacija, prijava: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/aktuelni-konkursi/item/667-pg2021