BESPOVRATNA SREDSTVA U IZNOSU OD 500.000 DO 3.000.000 DOLARA ZA SLOBODU INTERNETA

NAZIV DONATORA

Biro za demokratiju, ljudska prava i rad

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

15.11.2021 do 23 h i 59 min

KO MOŽE DA KONKURIŠE

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

od 500.000 do 3.000.000 $

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

  • Pravda
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
  • Ostalo
  • IT

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

Cela Srbija

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Potpune prijave moraju sadržati: 1. Popunjeni i potpisani SF-424 i SF424B obrazac prema uputstvima sa sajta Grants.gov. 2. Izjavu o programu, ne dužu od tri stranice koja uključuje: a) Tabelarni prikaz koji sadrži: naziv organizacije; ciljnu zemlju/zemlje; ukupan iznos finansiranja koji se traži od DRL-a, ukupan iznos učešća u troškovima (ako ih ima) i ukupan iznos programa (sredstva DRL + deo troškova); dužinu programa; b) Sinopsis programa, uključujući kratku izjavu o tome kako će program raditi c) Kratak pregled koji eksplicitno identifikuje ciljeve programa i aktivnosti i očekivane rezultate koji doprinose svakom cilju; d) Kratak opis podnosioca prijave koji pokazuje stručnost podnosioca prijavei kapacitete za sprovođenje programa i upravljanje grantom američke vlade.

KAKO SE KONKURIŠE

Prijave na engleskom jeziku slati elektronskim putem preko platforme Grants.gov. pod najavom “DRL Internet Freedom Annual Program Statement” broj mogućnosti za finansiranje „SFOP0008370“.

LINK DO KONKURSA

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=335591