Bespovratna sredstva u iznosu od 60.000 eur do 1.000.000 eur za podršku aktivnostima evropskih geoloških usluga

NAZIV DONATORA

Evropska komisija

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

05.01.2022 do 17 h

KO MOŽE DA KONKURIŠE

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

od 60.000 do 1.000.000 €

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

  • Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

Cela Srbija

KAKO SE KONKURIŠE

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).

LINK DO KONKURSA

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-14;callCode=HORIZON-CL5-2021-D3-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState