BESPOVRATNA SREDSTVA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI AP VOJVODINA

 1. Bespovratna sredstva za finansiranje programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu raspisao je javni konkurs namenjen vaspitno obrazovnim ustanovama (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole) i visokoškolskim ustanovama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Finansiraće se projekti i programi koji imaju za cilj>

 • unapređenje školskog i univerzitetskog sporta,
 • proširenje ponude školskih sportskih sekcija i školskih i univerzitetskih sportskih takmičenja.

Ukoliko se program realizuje u partnerstvu sa sportskim i nevladinim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine, podnosilac dostavlja i sporazum o partnerstvu.

Ukupan iznos sredstava po ovom konkursu iznosi 5.000.000,00 dinara.

2. Bespovratna sredstva za finansiranje programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu raspisao je javni poziv za programe kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini, a koji, pre svega, imaju za cilj:

1.unapređenje sporta dece i mladih uključujući i školski sport

2.povećanje obuhvata građana bavljenjem sportom kroz razvoj i unapređenje sportske rekreacije

3.razvoj i unapređenje vrhunskog sporta

4.podizanje kapaciteta sporta na svim nivoima u AP Vojvodini

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 35.000.000,00 dinara.

Konkurs je namenjen:

– sportskim organizacijama,

– savezima za školski sport jedinica lokalnih samouprava i

– nadležnim teritorijalnim sportskim savezima jedinica lokalnih samouprava koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • upisani su u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom
 • iz grane sporta su koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju ili da su iz sportskih oblasti prepoznatih u Republici Srbiji; −da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine
 • direktno su  odgovorne za realizaciju programa
 •  prethodno su obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana
 • sa uspehom su realizovali prethodne odobrene projekte
 • ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom
 • da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta

3. Bespovratna sredstva za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu raspisao je poseban program učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu.a ukupan iznos namenjen programom je

Javni konkurs je namenjen sportskim organizacijama koje organizuju međunarodna sportska takmičenja od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, ili učestvuju na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i koje ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom
 • da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju
 • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine
 • da su direktno odgovorne za realizaciju programa
 • da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana
 • da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte
 • da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom
 • da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta
 • da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine. Međunarodno takmičenje za čiju organizaciju se traže sredstva, treba da ispunjava sledećekriterijume
 • da je međunarodno sportsko takmičenje u kalendaru pokrajinskog odnosno nacionalnog granskog saveza
 • da ima značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini
 • da je za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja obezbeđeno mišljenje i saglasnost nadležnih institucija
 • da ispunjava i druge uslove za organizaciju sportske priredbe u skladu sa Zakonom o sportu.

Za učešće na međunarodnom sportskom takmičenju, sportska organizacija mora da ima prethodnu saglasnost nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

 Javni konkursi su otvoreni  do 15. juna 2020. godine,odnosno do utroška sredstava