BESPOVRATNA SREDSTVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNJU PIVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

PIVO PIVARA BESPOVRATNO

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini, a za ovu namenu  predviđeno je ukupno 7.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

–  kuvač za pivo tj. variona,

–  fermentori za pivo,

–  rashladni sistem za održavanje temperature,

–  pločasti izmenjivači za hlađenje sladovine,

–  linija za pranje fermentora (cip sistem),

–  linija za flaširanje,

–  pumpe za pretakanje,

–  linija za prečišćavanje i osmozu vode.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava I koja se nalaze u aktivnom statusu,i to:

  • Preduzetnik- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
  • pravno lice – registrovano poljoprivredno gazdinstvo

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova, a za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području saotežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost(PDV).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a

razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,  ovlašćenalica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2022. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, a za više namena do maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava po jednoj prijavi.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022. godine.

Detaljnije: https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-nabavku-opreme-za-proizvodnju-piva-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/