BESPOVRATNA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE MANIFESTACIJA

BESPOVRATNA SREDSTVA NAMENJENA UDRUŽENJIMA GRAĐANA I DRUGIM

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA – MANIFESTACIJE

Sredstva su namenjena za:

  • organizovanje Manifestacije ili
  • učešće na Menifestaciji.

Uslovi su:

  • da se Manifestacija održava na teritoriji AP Vojvodine
  • da je Manifestacija međunarodnog značaja
  •  da Podnosilac prijave u aktivnosti projekta uključuje više domaćih i međunarodnih institucija, regija ili privrednih društava, odnosno međunarodnih učesnika i partnera.
  • učešće na Manifestaciji

Uslovi su:

  • da je Manifestacija ubeležena u Kalendar događaja Turističke organizacije Srbije (za učešće na Manifestaciji koja se održava na teritoriji grada Beograda i opština i gradova na teritoriji centralne Srbije);

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za Manifestaciju koja se održava/la u periodu od 02.11.2020. do 01.11.2021. godine.

Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu za jednu namenu sredstava.

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana i druge neprofitne institucije upisane u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa

Iznos sredstava po nameni :

A) Po manifestaciji, koja se u kontinuitetu održava najmanje 20 godina i čiji se program održava najmanje 4 dana: od najmanje od 28.000.000,00 dinara do najviše 32.000.000,00 dinara

B) za organizovanje Manifestacije međunarodnog karaktera sa više od 50.000 posetilaca po manifestaciji, koja se u kontinuitetu održava najmanje 10 godina i čiji se program održava najmanje 4 dana: od najmanje od 1.000.000,00 dinara do najviše 4.000.000,00 dinara.

V) za organizovanje Manifestacije koja ne pripada grupi iz tačke A. i tačke B.

– od najmanje od 50.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara.

G) za učešće na Manifestaciji: od najmanje od 50.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara. Navedeni iznosi su sa uračunatim PDV-om.

Rok za podnošenje prijave je 01.10. 2021. godine.

Detalji konkursa: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/images/konkursi/Tekst%20konkursa%20za%20MANIFESTACIJE%202021.pdf

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.