BESPOVRATNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE U PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VINOVE LOZE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisao je javni poziv za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku:

1. podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove

2. fizičko-hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju

3. izradu vinogradarskog projekta

4. pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju

5. nabavku sadnica vinove loze

6. nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2) preduzetnik;

3) pravno lice, i to:

(1) privredno društvo,

(2) zemljoradnička zadruga,

(3) zadužbina,

(4) srednja škola,

(5) naučnoistraživačka organizacija,

(6) manastir i crkva.

Radi podsticanja podizanja proizvodnih zasada sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama, prihvatljivi troškovi za sadnice vinove loze, uvećavaju se u odgovarajućem iznosu u skladu sa ovim pravilnikom, i to za: zasade vinove loze sa odomaćenim sortama Prokupac, Vranac, Crna Tamjanika, Frankovka, Portugizer, Skadarka, Bagrina, Začinak, Kavčina, Kratošija, Seduša, Smederevka, Tamjanika, Kreaca, Slankamenka bela, Slankamenka crvena (Plovdina), Ružica, Buvijeova ranka, Muskat Krokan, Sremska Zelenika, Malvazija, Bakator beli, Medenac beli, Šipon (Furmint), Lipolist (Haršleveli), Bela Dinka, Skadarka bela, Žilavka, Šasla, kao i sa priznatim domaćim sortama i klonovima vinove loze upisanih u Registar sorti poljoprivrednog bilja u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja.

Prihvatljiv trošak za nabavku sadnica vinove loze ne može preći iznos od 130 dinara po sadnici.

Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti pojedine mere jesu:

1) za analizu zemljišta – 200.000 dinara;

2) za izradu vinogradarskog projekta – 1.000.000 dinara;

3) za pripremu zemljišta – 20.000.000 dinara;

4) za nabavku sadnica – 30.000.000 dinara;

5) za nabavku naslona, odnosno kolja – 30.000.000 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 80.000.000 dinara.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.