BESPOVRATNA SREDSTVA ZA INVESTICIJU U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

Ministarstvo poljoprivrede raspisao je Javni poziv registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima za investicije u izgradnju i opremanje objekata za preradu kao i marketing poljoprivrednih proizvoda.

Pravo na podsticaje ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu i to:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, samo za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

2) preduzetnik

3) srednja škola

4) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

5) privredno društvo, samo za proizvodnju i preradu grožđa.

Zahtev se podnosi za investicije koje su realizovane od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva.

Podsticaji se utvrđuju u visini od 50% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.500.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se u periodu do 01.11.2022. godine.

Detalje konkursa, kao i listu prihvatljivih investicija i listu neophodne dokumentacije za apliciranje možete videti ovde: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2017/88/4/reg