BESPOVRATNA SREDSTVA ZA IZVEŠTAVANJA O ŽIVOTNOJ SREDINI

NAZIV DONATORA

Kolektiv za izveštavanje o životnoj sredini

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

20.11.2021

KO MOŽE DA KONKURIŠE

Organizacije civilnog društva

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

2.500 $

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

Mediji

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

Cela Srbija

PREDVIĐENI PERIOD TRAJANJA PROJEKTA

0d 2 do 4 nedelje

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Grantovi su namenjeni novinskim agencijama, pružaocima obuka i organizacijama vezanim za novinarstvo. Kandidati moraju da podnesu predlog obuke (najviše 300 reči), uključujući i budžet po stavkama. Program obuke treba da bude usmeren na novinare kao učesnike i otvoren je za druge ERC partnerske redakcije i novinare. Stoga bi program trebalo da se sprovodi onlajn ili hibridno (mešavina onlajn i licem u lice). Korisnici grantova će imati podršku ERC-ovog tima u obezbeđivanju govornika, stručnjaka, resursa i drugih tehničkih zahteva. Od korisnika grantova se očekuje da isporuče svoje programe obuke u roku od 2-4 nedelje u mesecu decembru 2021. Korisnicima grantova se preporučuje da promovišu svoj rad i grade mreže sa drugim partnerima. Korisnici grantova moraju podneti izveštaj o rezultatima svog programa obuke nakon što je završen.

KAKO SE KONKURIŠE

Popunjavanjem prijave onlajn na stranici ERC-a.

LINK DO KONKURSA

https://www.investigative.earth/news/training-gran