BESPOVRATNA SREDSTVA ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU

bespovratna sredstva
VREDNOST PRIHVATLJIVOG TROŠKA SA PDV-OM:
PRIMARNA PROIZVODNJA:                Obrada:
Minimum:  20.000 EURMinimum:  25.000 EUR
Maksimum:  50.000 EURMaksimum:  400.000 EUR

od kojih je:

 1. 50% – bespovratna sredstva
 2. 10 % –  sopstveno učešće korisnika i
 3. 40 % –  kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove  poljoprivrede  ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Podnosilac Prijave podnosi samo jednu Prijavu u okviru Javnog poziva. Podnosilac prijave može podneti prijavu samo još jednom, ukoliko je već jednom imao odobren projekat i bio korisnik bespovratnih sredstava pod uslovom da je prvi odobreni Projekt u potpunosti završen i realizovan.

MESTO ULAGANJA:

 1. za investicije koje se odnose na nabavku mašina, mehanizacije i opreme –  mesto prebivališta, odnosno sedišta
 2. objekat koji je predmet investicije u izgradnju i opremanje objakta – mesto investicije
PRIHVATLJIVE VRSTE INVESTICIJA/  TROŠKOVA
Pripremni troškovi;   (max 5% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova)Troškovi  stručno-tehničke podrške od strane privatnih konsultanata u svrhu pripreme: neophodne dokumentacije, poslovnog plana i stručnih studija (max 3% od ukupnog iznosa  prihvatljivih troškova)analiza tržišta
Kapitalne investicije;nabavku novih mašina i opreme, digitalizacija/automatizacija  i troškove nabavke softveraizgradnja  objekatakorišćenje obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti korisnika (korišćenje solarne energije).
Investicije u ljudske resurse (samo agregator)   (max  10% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova)Troškovi  bruto plata zaposlenih *nisu prihvatljivi troškovi isplata plata direktno korisniku bespovratnih sredstava
Investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava   (max 10% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova)Troškovi  stručno-tehničke podrške od strane privatnih konsultanata, kao iTroškovi  unapređenja znanja i treninga neophodnih za realizaciju aktivnostiunapređenje tehnologije proizvodnje/prerade,smanjenje zagađenja životne sredine, korišćenje obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti, unapređenje kvaliteta, bezbednost hrane, dostizanje i primena nacionalnih standarda,digitalizacija poljoprivredne proizvodnje/prerade, osnovna znanja iz oblasti finansija, unapređenje prodaje i marketinga, brendiranje , pakovanje i označavanje i dr. slične aktivnosti

PRIMARNA PROIZVODNJA

 1. proizvodnja mleka;
 2. proizvodnja mesa;
 3. pčelarsto;
 4. akvakultura;
 5. proizvodnje voća, povrća, grožđa i cveća;
 6. proizvodnje ostalih useva;
 7. starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.

OTKUP , PRERADA I MARKETING PRIMARNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

 1. prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja i prerade ostalih useva;
 2. prerade i marketinga mleka i mlečnih proizvoda;
 3. prerade i marketinga mesa i proizvoda od mesa;
 4. proizvodnje i marketinga vina;
 5. prerade /dorade , pakovanja i marketinga pčelinjih proizvoda;
 6. unapređenje marketinga proizvoda starih i umetničkih zanata, tj. poslova domaće radinosti koji su sertifikovani

PRIMARNA PROIZVODNJA

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE (za sve sektore)
nabavka  i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti;
nabavka  nove opreme za digitalizaciju i/ili automatizaciju proizvodnih sistema, uključujući i nabavku adekvatnih softvera sa pratećim hardverom, kao i nabavku i instaliranje novih navigacionih GPS sistema na traktore
PROIZVODNJA MLEKA
1 ) izgradnja i opremanje objekata za smeštaj životinja u svrhu proizvodnje mleka;
2 ) izgradnja i opremanje objekata za manipulaciju, skladištenje i distribuciju stajnjaka;
3 ) izgradnja i opremanje objekata za mužu, hlađenje i čuvanje mleka;
4 ) nabavka nove opreme i mašina za manipulaciju i transport čvrstog ili tečnog stajnjaka;
5 ) nabavka nove opreme i mašina za pripremu stočne hrane, hranjenje i pojenje životinja;
6 ) nabavka novih stočnih vaga, rampi za utovar i istovar i torova za usmeravanje i zadržavanje životinja;
7 ) nabavka nove opreme za obradu papaka;
8 ) nabavka nove opreme za električne zaštitne ograde za pašu;
9 ) nabavka novog traktora snage do 80kW.
PROIZVODNJA MESA
1 ) izgradnja i opremanje objekata za smeštaj životinja u svrhu proizvodnje mesa;
2 ) izgradnja i opremanje objekata za manipulaciju, skladištenje i distribuciju stajnjaka;
3 ) nabavka nove opreme i mašina za manipulaciju i transport čvrstog ili tečnog stajnjaka;
4 ) nabavka nove opreme i mašina za pripremu stočne hrane, hranjenje i pojenje životinja;
5 ) nabavka novih stočnih vaga, rampi za utovar i istovar i torova za usmeravanje i zadržavanje životinja;
6 ) nabavka nove opreme za obradu papaka;
7 ) nabavka nove opreme za električne zaštitne ograde za pašu;
8 ) nabavka novog traktora snage do 80kW.
Pčelarstvo
1 ) nabavka nove opreme za pčelarstvo;
2 ) nabavka novih prikolica za prevoz pčelinjih društava.
Akvakultura
1 ) nabavka nove opreme za akvakulturu;
2 ) nabavka nove opreme i mašina za pripremu, rukovanje i distribuciju riblje hrane;
3 ) izgradnja objekata za akvakulturu.
PROIZVODNJE VOĆA, POVRĆA, GROŽĐA I CVEĆA
PROIZVODNJA  U ZAŠTIĆENOM PROSTORU
(1 ) nabavka, postavljanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća i cveća, kao i za proizvodnju rasada ovih kultura,
(2 ) nabavka nove opreme za veštačko oprašivanje biljaka,
(3 )nabavka nove opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i senčenje zaštićenog prostora,
(4 ) nabavka nove opreme i uređaja za pripremu zemljišta i supstrata za gajenje biljaka,
(5 ) nabavka nove opreme i uređaja za hidroponsko gajenje biljaka,
(6 ) nabavka nove opreme i uređaja za zaštitu biljaka i sterilizaciju zemljišta,
(7 ) nabavka nove opreme za obogaćivanje ugljen-dioksidom (tzv. đubrenje ugljen-dioksidom prilikom proizvodnje u zaštićenom prostoru);
NABAVKA  NOVIH MAŠINA I OPREME, OPŠTE I SPECIJALNE NAMENE, ZA PROIZVODNJU BILJAKA NA OTVORENOM POLJU
(1 ) nabavka nove opreme za orezivanje, mlevenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon orezivanja u voćarstvu,
(2 ) nabavka i postavljanje sistema za zaštitu od grada u višegodišnjim  plantažama  (podizanje sistema protivgradnih mreža),
(3 ) nabavka i postavljanje žičanih ograda oko višegodišnjih plantaža,
(4 ) nabavka nove opreme, mašina i uređaja za navodnjavanje,
(5 ) nabavka nove opreme/mašina za sisteme za zaštitu od mraza,
(6 ) nabavka novih mašina za osnovnu obradu zemljišta,
(7 ) nabavka novih mašina za dopunsku obradu zemljišta,
(8 ) nabavka novih mašina za đubrenje,
(9 ) nabavka novih mašina za setvu,
(10 ) nabavka novih mašina za sadnju, kao i sadnju sa mulčiranjem (malč folije),
(11 ) nabavka novih mašina za zaštitu bilja,
(12 ) nabavka novog traktora snage do 80kW.
NABAVKA  NOVIH MAŠINA I OPREME ZA BERBU/ŽETVU, TRANSPORT I PRIPREMU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA TRŽIŠTE:
(1 ) nabavka novih mašina za berbu voća i povrća,
(2 ) nabavka novih mašina za prevoz poljoprivrednih proizvoda,
(3 ) nabavka novih boks paleta za transport i skladištenje proizvoda,
(4 ) nabavka nove opreme za čišćenje i pranje proizvoda,
(5 ) nabavka nove opreme za sortiranje i kalibraciju proizvoda,
(6 ) nabavka nove opreme za pakovanje i marketing proizvoda.
PROIZVODNJA  OSTALIH USEVA
1 ) nabavka novih mašina za osnovnu obradu zemljišta;
2 ) nabavka novih mašina za dopunsku obradu zemljišta;
3 ) nabavka novih mašina za međurednu obradu zemljišta;
4 ) nabavka novih mašina za đubrenje;
5 ) nabavka nove mehanizacije za setvu;
6 ) nabavka novih mašina za zaštitu bilja;
7 ) nabavka novih mašina za transport;
8 ) nabavka nove opreme i mašina za navodnjavanje;
9 ) nabavka novih specijalizovanih mašina za žetvu (isključivo za lekovito i aromatično bilje, a isključujući kombajne za žetvu žitarica, uljarica i industrijskog bilja).
STARI I UMETNIČKI ZANATI, ODNOSNO DOMAĆA  RADINOST
1 ) nabavka opreme i oruđa u svrhu očuvanja i unapređenja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata;
2 ) nabavka opreme i inventara za opremanje radnog i prodajnog prostora za proizvodnju, odnosno prodaju proizvoda.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.