BESPOVRATNA SREDSTVA ZA KUPOVINU NOVOG TRAKTORA U 2020. GODINI

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisao je javni poziv za kupovinu novog traktora koji je:
1) namenjen i koji se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u primarnoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji;
2) snage motora do najviše 60 Kw,
3) proizveden u Republici Srbiji ili čiji model dobavljač uvozi u rastavljenom stanju i sklapa na svojim proizvodnim linijama u Republici Srbiji pre objavljivanja ovog Javnog poziva.

Pravo na podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i to:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo;
4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje moraju ispunjavati određene uslove:
1) da su u potpunosti realizovali investiciju u periodu od 1. januara 2020. godine do dana podnošenja zahteva
2) za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja
3) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
4) nema odobrenih bespovratnih sredstva iz javnih sredstava za nabavku traktora u 2018. ili 2019. godini;
5) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
6) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;
7) je dobavljač proizvođač traktora ili ako je dobavljač ovlašćeni predstavnik proizvođača, odnosno distributer u Republici Srbiji koji pre objavljivanja ovog Javnog poziva sklapa model traktora na svojim proizvodnim linijama u Republici Srbiji;
8) izvrši registraciju vozila u skladu sa propisima koji uređuju registraciju motornih vozila.
9) u Registru mora imati upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:
– do 0,5 ha povrća, voća i cveća u zaštićenom prostoru;
– do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća;
– do 2 ha grožđa,
– do 3 ha povrća (na otvorenom polju);
– od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju);
– do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja;
– do 2 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja.
10) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond: ima do najviše 19 mlečnih krava, do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je u periodu od 06. januara do 29. maja 2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.