Bespovratna sredstva za nabavku računarske opreme ili za nabavku usluge digitalizacije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro, malim privrednim društvima i preduzetnicima za nabavku računarske opreme ili za nabavku usluge digitalizacije u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje u 2020. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je povećanje ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini putem investiranja u sredstva za rad, proizvodnju i plasman proizvoda na tržište, kroz jačanje poslovne infrastrukture privrednih subjekata namenjenih optimizaciji poslovnog procesa, pristupa elektronskom tržištu i samopromocije (marketinga) putem internet prezentacija i socijalnih mreža.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku računarske opreme ili za nabavku usluge digitalizacije u 2020. godini i to:

(a) koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 12. aprila 2019. godine do dana raspisivanja Javnog konkursa, ili

(b) koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o  dodeli bespovratnih sredstava korisnicima

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se:

 (1) za računarsku opremu ili za nabavku usluge digitalizacije koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 12. aprila 2019. godine do dana raspisivanja Javnog konkursa – na osnovu dostavljenog računa – otpremnice ili ugovora – otpremnice sa dobavljačem /prodavcem i izvoda računa iz banke p plaćanju istog, ili

(2) za računarsku opremu ili za nabavku usluge digitalizacije koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke – na osnovu priloženog predračuna ili ponude ili (pred)ugovora sa dobavljačem/prodavcem.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.

Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to:

• prenosivi ili desktop ili tablet računar – do najviše 120.000,00 dinara;

• usluga digitalizacije – do najviše 150.000,00 dinara.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Konkurs otvoren do  09.03.2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.