BESPOVRATNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je javni poziv za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2020. godini na teritoriji AP Vojvodine u cilju bolje promocije i podizanja kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

Sredstva se dodeljuju za:
a) podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja(zakup prostora, angažovanje konsultanata, prevodioca i tehničkog osoblja, putne i troškove boravka, izrada dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala).
Pravo učešća na konkursu imaju Obrazovne ustanove i naučnoistraživačke ustanove s teritorije AP Vojvodine korisnici budžetskih sredstava koje je osnovala Republika Srbija ili AP Vojvodina

b) podršku za organizovanje sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja(zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnje, odnosno zakupa štanda, zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, oglašavanje u štampanim i elektronskim medijama, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade).
Pravo učešća imaju lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine i udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom

v) podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanatai proizvodnje lokalnih proizvoda(zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnja, odnosno zakup štanda, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, zakup bine, ozvučenja i osvetljenja,troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade).
Pravo učešća imaju lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu (osim kulturno-umetničkih društava).

Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 10.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 1.000.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, odnosno do 28.02.2020.godine.
Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.