BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPREMANJE STOČARSKIH FARMI U AP VOJVODINI U 2022. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini predviđen je ukupan iznos do 108.900.000,00 dinara.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то :

  1. физичко лице:

 ·   носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава;

 · предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава;

  • правно лице:

 · привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства

  1. земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства
  2.  сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara. 

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01. 01. 2022. godine.

Конкурс је отворен до 21.02.2022. године.

Detaljnije: https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-opremanje-stocarskih-farmi-u-ap-vojvodini-u-2022-godini/