BESPOVRATNA SREDSTVA ZA POČETNIKE U POSLOVANJU

Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Srbije raspisao je konkurs namenjen za:

– tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kome se sprovode aktivnosti tekućeg održavanja u zakupu ili u vlasništvu podnosioca zahteva

– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina).

– operativne troškove  koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti u svrhu obavljanja sledećih delatnosti:

1. primarna poljoprivredna proizvodnja

2. trgovinska delatnost

3. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti

4. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme

5. promet nafte i naftnih derivata

6. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja

7. građevinarstvo izuzev proizvodnje građevinskih proizvoda i završnih zanatskih radova u građevinarstvu

8. transport i saobraćaj, osim dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje

9. finansijske usluge, usluge marketinga, konsultantske usluge, usluge istraživanja tržišta, ispitivanja javnog mnjenja i usluge turističkih agencija;

11. proizvodnja duvana i duvanskih proizvoda

Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti.

Preostali iznos investicionog ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda pod  sledećim uslovima:

  • Pravna lica i preduzetnici (odnos 30%-70%): Minimalno 400.000,00 dinara (od toga kredit u iznosu od 280.000,00 dinara i bespovratna sredstva 120.000,00 dinara), maksimalno 6.000.000,00 dinara ( od toga kredit u iznosu od 4.200.000,000 dinara, a bespovratno do 1.800.000,00)
  • Pravna lica i preduzetnici (odnos 40%-60%): Minimalno 400.000,00 dinara (od toga kredit u iznosu od 240.000,00 dinara i bespovratna sredstva 160.000,00 dinara), maksimalno 6.000.000,00 dinara ( od toga kredit u iznosu od 3.600.000,000 dinara, a bespovratno do 2.400.000,00)

Uslovi kreditnih sredstava:  Kamatna stopa uz primenu valutne klauzule:1% godišnje uz garanciju banke, 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.