BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PODIZANJE NOVIH ZASADA VOĆAKA I HMELJA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja dodeljuje bespovratna sredstva za za podizanje proizvodnih zasada, a prihvatljive investicije se odnose na:

1) podizanje novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja, bez naslona i sa naslonom

2) pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada

Pravo na podsticaje ima:

1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2. preduzetnik

3. pravno lice, i to:  privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a površina svakog proizvodnog zasada treba da bude površine:

1) od 0,1 ha do 2 ha za svaku vrstu jagodastih voćaka i hmelja, a za šumsku jagodu od 0,05 ha do 2 ha;

2) od 0,2 ha do 5 ha za svaku vrstu jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka.

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Podnosilac zahteva imamogućnost odobrenja bespovratnih sredstava u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:

1) za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja – 2.500.000 dinara;

2) za nabavku naslona, odnosno kolja – 825.000 dinara;

3) za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnica sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica na bankovima – 375.000 dinara.

4) za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 3.000.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.

Rok za podnošenje zahteva je do 31.07.2022. godine za zasade podignute u četvrtom kvartalu prethodne kalendarske godine i prvom i drugom kvartalu tekuće godine.

Za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine zahtevi se podnose do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Detalji konkursa: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2021/41/2/reg