BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za finasijsku podršku mladih poljoprivrednika sa ciljem podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
1)Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
2)Podrška preradi na gazdinstvu
3)Podrška malim pivarama

Pravo na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine ili će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do dana zaključenja ugovora.

Pravo na podsticaje za podršku preradi na gazdinstavu i Podršku malim pivarama ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji će se kao preduzetnik ili pravno lice registrovati u Agenciji za privredne registre i kao takvi upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do momenta potpisivanja ugovora.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor.

Uslovi za podnosioce prijava:

 • mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave u mestu prebivališta podnosioca ili u mestu susedne jedinice lokalne samouprave;
 • podnosilac prijave mora imati objekat za smeštaj životinja u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina –ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednihgazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi)
 • mora imati objekat u kojem će se vršiti prerada u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina–ukoliko aplicira za Podršku preradi na gazdinstavu
 • mora imati u vlasništvu životinje -ukoliko aplicira za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava(nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u sektoru mleko i meso).
 • mora imati objekat u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina–ukoliko aplicira za Podršku malim pivarama
 • mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje zaključno sa 31.12.2019. godine
 • mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2019. godine
 • za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu,
 • ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 • podnosilac prijave i dobavljač opreme ne smeju biti povezana lica
 • parcele na kojima se postavlja oprema –koja je predmet investicije konkursa –moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava nakon donošenja odluke o dodeli sredstava.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 21.02.2020. godine.
Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.