BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA CIVILNOG DRUŠTVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Opšti cilj Javnog konkursa je zaštita I unapređenje životne sredine u okviru sledećih tema i oblasti:

1.Zaštita prirode-ekološka mreža i zaštićena područja

2.Ekološko preduzetništvo–cirkularna ekonomija

3.Građanski  aktivizam–primena  zakona iz  domenazaštite  životne  sredine,upravljanja otpadom i otpadnim vodama,strateške procene i procene uticaja na životnu sredinu, zaštite od zagađenja vazduha i zaštite od buke

4.Klimatske promene –ublažavanje klimatskih promena (smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte) i/ili prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

Iznos bespovratnih sredstva koje može ostvariti podnosioc prijave je utvrđen u iznosu najviše do 90% ukupno potrebnih sredstava.

Minimalni  iznos  koji  se  može  potraživati  je 300.000,00 dinara, a maksimalni iznos je 2.000.000,00 dinara.

Očekivani datum početka realizacije izabranih projekata je  maj 2020.godine.

Pravo učešća na Konkursu imajusledeće organizacije civilnog društva (OCD):

  • udruženja,  zadužbine  (koje  su  osnovane  radi ostvarivanja  opštekorisnog cilja) i fondacije,upisane u Registar Agencije za privredne register
  • čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine
  • koje nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti
  • jedna organizacija, kao nosilac, može predložiti samo jedan projekat
  • u slučaju da se predlogom projekta potražuju sredstva čija vrednost prelazi 500.000,00 dinara, neophodno je dostaviti dokaz kojim podnosilac prijave dokazuje da ima iskustvo u upravljanju projektima koji su vredeli isto ili više  u  odnosu  na  predlog  projekta  kojim  apliciraju  (potvrdu  davaoca sredstava, ugovor, odnosno drugi materijalni dokaz).

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 20.02.2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: :office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.