BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PODSTICANJE PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE

Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Srbije raspisao je kreditnu liniju uz deo bespovratnih sredstava prema Programu koji je namenjen za:

– kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora

– kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje.

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;

– nabavku softvera i računarske opreme

Sredstva po ovom programu ne mogu biti upotrebljena radi obavljanja sledećih delatnosti:

1. primarna poljoprivredna proizvodnja;

2. proizvodnja duvanskih proizvoda;

3. izvođenje građevinskih radova od strane privrednih subjekata koji ne poseduju svoju građevinsku operativu potrebnu za izvođenje radova;

4. saobraćaj i transport;

5. svi oblici trgovinske delatnosti;

6. uslužne delatnosti (uključujući usluge smeštaja kao i konsultantske, marketinške, računovodstvene i usluge istraživanja tržišta), osim reciklaže, računarskog programiranja, i drugih visokotehnoloških usluga;

7. štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, osim štamparskih usluga;

8. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

9. proizvodnja i prodaja naoružanja i vojne opreme;

10. proizvodnja i promet nafte i derivata nafte;

11. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;

Pravo da se prijave  imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre a koji imaju zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak.

Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti

Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda.

Učešće trajnih obrtnih sredstava u iznosu ukupnih sredstava (kredit Fonda ibespovratna sredstva) može biti do 10%.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Krediti Fonda odobravaće se pod sledećim uslovima: rok otplate – do 10 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za pravna lica, do 8 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za preduzetnike. Kamatna stopa : 1% godišnje uz garanciju banke, 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.