BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PROJEKTE IZ OBLASTI SPORTA U GRADU ZRENJANINU U UKUPNOM IZNOSU DO 14.000.000,00 DINARA

Gradonačelnik grada Zrenjanina raspisao je Javni poziv svim zainteresovanim sportskim organizacijama da konkurišu, a predmet finansiranja su:

 • Projekti iz oblasti školskog sporta
 • Projekti iz oblasti rekreativnog sporta
 • Organizacija sportskih manifestacija
 • Sportsko-rekreativni projekti osoba sa posebnim potrebama
 • Projekti takmičarskih klubova

U okviru projekta podržaće se troškovi za:

 • Kotizaciju za takmičenja
 • Troškovi sudija i delegata
 • Prevoz na takmićenje
 • Smeštaj sportista i službenih lica
 • Rekviziti i oprema
 • Stručnjake u sportu, trenere i administrativne radnike
 • Sportski lekarski pregled
 • Osiguranje sportista
 • Troškovi fizičko- tehničkog i sanitetskog obezbeđenja
 • Drugi materijalni troškovi

Uslovi konkursa:

 • Da su sportske organizacije upisane u odgovarajući registar
 • Da imaju svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji grada Zrenjanina
 • Da svoje aktivnosti sprovode na teritoriji grada Zrenjanina ili da svojim aktivnostima predstavljaju grad Zrenjanin
 • Sportske organizacije moraju učestvovati sopstvenim sredstvima u iznosu od minimalno 20% od dobijenih sredstava
 • Sportske organizacije moraju biti članice  teritorijalnog Sportskog saveza grada Zrenjanina

Sredstva se dodeljuju za projekte iz oblasti sporta koji će se organizovati najkasnije do kraja godine, zaključno sa 03.12.2020. godine.

Konkurs je otvoren do 30. marta 2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.