BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisao je Pravilnik namenjen promotivnim aktivnostima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i to za sledeće namene:

1) organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji Republike Srbije;

2) organizaciju privrednih manifestacija, sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji Republike Srbije;

3) učešće, odnosno izlaganje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u inostranstvu;

4) učešće, odnosno izlaganje sopstvenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na podsticaje imaju:

1) fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnici

3) pravna lica

4) pravna lica registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja

5) jedinica lokalne samouprave

6) obrazovna ustanova

7) naučnoistraživačka ustanova

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 100% od vrednosti realizovanih troškova  umanjenih za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje može se podneti do 31.10.2022.  godine

Detalje konkursa možete videti ovde: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2017/72/2/reg