Bespovratna sredstva za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima u 2020. godini

Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme i repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora.

Oprema koja je predmet subvencije mora biti namenjena za profesionalnu upotrebu i biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta. Pod nabavkom repromaterijala podrazumeva se nabavka sirovine, poluprerađevine koje treba preraditi ili doraditi do konačnog proizvoda koji mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Subvencionisani iznos se odobrava:

1. Za nabavku opreme u visini od 100.000,00 do 250.000,00 dinara (sa PDV-om);

2. Za nabavku repromaterijala u visini od 80.000,00 do 200.000,00 dinara (sa PDV-om)

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Konkurs otvoren do  09.03.2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.