Bespovratna sredstva za razvoj turizma

  • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2020. godini

Sredstva su namenjena za:

1. Podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture  kroz subvencionisanje:

A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata;

B) izrade projektno tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A.

2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje: – opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima.

 Sredstva mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 01.12.2019. godine do 30.11.2020. godine

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 50% prihvatljivih troškova i to za:

1. Podizanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture A) najmanje od 500.000,00 dinara do najviše 2.000.000,00 dinara

B) najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara

2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture – najmanje od 400.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara U slučaju kada Podnosilac prijave aplicira za dve namene sredstava iznos sredstava prema nameni (kumulativno) može da iznosi do najviše: 3.000.000,00 dinara (za tačke 1A. i 2. namene sredstava) odnosno 2.000.000,00 dinara (za tačke 1B. i 2. namene sredstava)

  • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2020. godini

Sredstva su namenjena za podršku lokalnim samoupravama, sa teritorije AP Vojvodine za projekte koji se realizuju u periodu od 01.01.2020. godine do 30.11.2020. godine i to za:

1. izradu planske i projektne dokumentacije

2. izradu i postavljanje turistiške signalizacije;

3. a) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju /unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kap osnove      i nepohodnog uslova za razvoj turistiških kapaciteta i sadržaja

b) rekonstrukciju, izgradnju i opremanje turistiške infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma

c) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavku prateće opreme

Sredstva su namenjena za podršku lokalnim samnjupravama, sa teritorije AP Vojvodine za projekte koji se realizuju u periodu od 01.01.2020. godine do 30.11.2020.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara.

1) Za tačku 1. Namene Sredstava do 1.000.000,00 dinara

 2) Za tačku 2. Namene Sredstava do 2.000.000,00 dinara

3) Za tačku 3. Namene Sredstava do 3.000.000,00 dinara, a za projekte od izuzetnog značaja za razvoj turizma Autonomne pokrajine Vojvodine, do 10.000.000,00 dinara.

  • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata za razvoj turističkog potencijala APV u 2020. – nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija

Sredstva su namenjena za projekte:

1.  Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata kroz subvencionisanje:  – nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost.

2.  Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i  turističke delatnosti kroz subvencionisanje: – uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata.

Sredstva opredeljena za dve namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 01.12.2019. do 24.04.2020. godine; 

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini  do 90%  prihvatljivih troškova i to za: 

1.  Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata   – nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost najmanje od 50.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara

2.  Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i  turističke delatnosti  – uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara

  • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije APV za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2020. – manifestacije

Sredstva su namenjena za: – organizovanje Manifestacije ili – učešće na Manifestaciji. Sredstva poredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za Manifestaciju koja se održava/la u periodu od 01.12.2019. do 30.11.2020. godine. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana upisana u APR-u  do 31.12.2018. godine sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstišu ciljeve Konkursa.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 dinara. Iznos sredstava po nameni :

1) Za organizovanje Manifestacije međunarodnog karaktera sa više od 3.000 posetilaca po manifestaciji, maksimalni iznos je 1.000.000,00 dinara;

2) Za organizovanje Manifestacije koja ne pripada grupi iz tačke 1. minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po odobrenom projektu je 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos je 500.000,00 dinara;

3) za učešće na Manifestaciji, minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po odobrenom projektu je 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos je 200.000,00 dinara.

  • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije APV za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2020. – unapređenje lovnog i ribolovnog turizma

Program razvoja privrede namenjen je za:

 – unapređenje lovnog i ribolovnog turizma definišu cilj Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. Godini

 – unapređenje lovnog i ribplovnog turizma kroz: podsticanje rada udruženja građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koja se bave zaštitom gajenjem lovom ili ribolovom, korišćenje ribljeg fonda ili divljači kao i unapređenje populacije ribljeg fonda ili divljači, afirmacije lovnog i ribolovnog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma AP Vojvodine, unapređenje kvaliteta postojeće turističke ponude zasnovanoj na lovnom i ribolovnom turizmu, kao i promocije lovnog i ribolovnog turizma AP Vojvodine, povećanje ukupne turističke ponude AP Vojvodine kroz unapređenje lovnog i ribolovnog turizma u interesu privlačenja stranih i domaćih turista.

Sredstva su namenjena za promociju lovnog i ribolovnog turizma kroz subvencionisanje:

1. Nabavke opreme

2. Izrade web sajta

Sredstva mogu biti dodeljena za promociju lovnog i ribolovnog turizma kroz subvencionisanje u periodu od 01.12.2019. do 24.04.2020. godine..

Pravo ušešća na Konkursu imaju udruženja građana i/ili druge neprofitne institucije sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, upisane u registar APR-a do 31.12.2018. godine sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstišu zaštitu, gajenje, lov ili ribolov, korišćenje ribljeg fonda ili divljači, kap i unapređenjem populacije ribljeg fonda ili divljači.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 90% prihvatljivih troškova i to:

1) Minimalni iznos sredstava po nameni koji se dodeljuje po odobrenom projektu je 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos je 200.000,00 dinara.

2) Minimalni iznos sredstava po nameni koji se dodeljuje po odobrenom projektu je 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos je 150.000,00 dinara.

 U slučaju kada Podnosilac prijave aplicira za dve namene sredstava iznos sredstava prema nameni (kumulativno) može da iznosi do 200.000,00 dinara.

  • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2020. – organizovanje kongresa

Sredstva su namenjena za organizovanje kongresa na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za Kongrese koji su realizovani u periodu od 01.12.2019. do 30.11.2020. godine.

Pravo ušešća na Konkursu imaju udruženja građana i druge neprofitne institucije upisane u registar Agencije za privredne registre registre do 31.12.2018. godine sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova. Minimalni iznos sredstava po nameni koji se dodeljuje po odobrenom projektu je od 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 400.000,00 dinara.

  • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata za razvoj turističkog potencijala APV u 2020. – tehnološko osavremenjavanje u cilju inoviranja procesa

Sredstva su namenjena za projekte:  Tehnološkog osavremenjavanja ugostiteljskih objekata i objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda kroz subvencionisanje: – nabavke mašina i opreme koje svojim tehnološkim karakteristikama i načinom upotrebe služe pripremi, čuvanju, posluživanju hrane i napitaka ili pružanju usluga na inovativan način, koje podižu kvalitet ponude u odnosu na prosešnu ponudu tržišta.

Sredstva poredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 01.12.2019. godine do 24.04.2020. godine.

Podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 90% prihvatljivih troškova i to – najmanje od 200.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara

  • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata za razvoj turističkog potencijala APV u 2020. -podizanje kvaliteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda

Sredstva su namenjena za projekte:

1. Podizanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih prnjizvoda iz AP Vojvodine kroz subvencionisanje: – Izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja objekata u skladu sa Zakonom p planiranju i izgradnji;

2. Opremanje prostora za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih prnjizvoda, komisiono i komercijalno izlaganje prnjizvoda, u prodajnom objektu ili na prodajnom mestu, kroz subvencionisanje: – Nabavke opreme i mobilijara.

Sredstva poredeljena za namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 01.12.2019. do 30.11.2020. godine.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 50% prihvatljivih troškova i to za: 1. Podizanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda iz AP Vojvodine najmanje od 500.000,00 dinara do najviše 2.000.000,00 dinara;

Opremanje prostora za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih prnjizvoda, komisiono i komercijalno izlaganje prnjizvoda, u prodajnom objektu ili na prodajnom mestu – najmanje od 200.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara.

U slučaju kada Podnosilac prijave aplicira za dve namene sredstava iznos sredstava prema nameni (kumulativno) može da iznosi do najviše 3.000.000,00 dinara.

Svi konkursi su otvoreni do 09.03.2020. godine

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.