BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja doneo je Pravilnik o sertifikaciji sistema hrane, laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”, koje su izvršene u laboratorijama ovlašćenim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta, odnosno potvrde o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet.

Podsticaji obuhvataju podršku sertifikaciji:

1. sistema upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu;

2. dobre poljoprivredne prakse prema GLOBALG.A.P. standardu;

3. sistema kvaliteta hrane prema HALAL standardu;

4. sistema kvaliteta hrane prema KOSHER standardu;

5. proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje;

6. proizvoda sa oznakom geografskog porekla;

7. proizvoda sa oznakom „srpski kvalitet”.

Pravo na podsticaje imaju

  • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
  • preduzetnik
  • pravno lice
  • pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja

Najviši ukupni iznos podsticaja po korisniku je 1.000.000 dinara.

Zahtev se podnosi u periodu od od 15. aprila do 31. oktobra tekuće godine.

Detalji konkursa: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2018/39/8/reg