Bespovratna sredstva za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2020. Godini

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 150.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke. Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti, u periodu od 12. aprila 2019. godine do dana raspisivanja Javnog konkursa. Pod nabavkom repromaterijala podrazumevaju se sirovine i osnovni proizvodni materijal u zavisnosti od vrste proizvodnje, odnosno delatnosti privrednog subjekta. U izuzetnim slučajevima kao repromaterijal prihvataju se (uvažavaju se), komponente i sklpopvi za ugradnju (polufabrikati), kao i komercijalna ambalaža. Repromaterijal mora biti u skladu sa stvarnom delatnošću privrednog subjekta. Sredstva se ne mogu koristiti za refundaciju izdataka i troškova za: pomoćni neproizvodni materijal (sredstva za čišćenje i održavanje, režijski, ostali, kancelarijski materijal i sl.); sitan inventar, pojedinačni i rezervni delovi, potrošni materijal koji se montira na mašine/alat (brusne ploše, burgije, igle i dr.); pogonski materijal (gorivo, mazivo) i energija; auto gume; sredstva za zaštitu i prihranu poljoporivrednih kultura, semenska roba i sadni materijal, hrana i dodaci za ishranu životinja i dr; materijal za štamnju i grafički materijal (papir, ploče, boje i dr.); piće i namirnice u ugostiteljstvu; građevinski materijal (cement, šljunak, pesak, armatura, blokovi, boje, cigla i sl.); trgovaška, merkantilna i zrnasta roba za dalju prodaju; izdatke nastale putem kompenzacije.

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 150.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke. Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Konkurs otvoren do  09.03.2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.