BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNJU VINA I RAKIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

bespratna sredstva vino

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za investicije u novu opremu za proizvodnju vina i rakije, a za realizaciju  predviđeno je ukupno 55.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1.         Nabavka opreme za primarnu preradu grožđa,

2.         Nabavka opreme za fermentaciju za bela i crvena vina,

3.         Nabavka opreme za čuvanje i negovanje vina,

4.         Nabavka opreme za punjenje vina,

5.         Nabavka opreme za rakiju.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova, a za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene i lica  mlađa od 40 godina u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a

razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene i mlađe od 40 godina.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2022. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava I koja se nalaze u aktivnom statusu ,i to:

  • Preduzetnik- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
  • pravno lice: privredno društvo – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva i složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog  poljoprivrednog gazdinstva

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022. godine.

Detaljnije: https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-nabavku-opreme-za-proizvodnju-vina-i-rakije-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/