BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

PLASTENI BESPOVRATNO

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je javni poziv za investicije nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora. a za realizaciju ovog programa predviđen je ukupan iznos od 80.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

1. Konstrukcije za plastenik (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična) sa višegodišnjom, višeslojnom folijom – kompletnog plastenika;

2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika;

3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

4. mreže za senčenje plastenika;

5. sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za mikrokišenje;

6. sistema za fertirigaciju;

7. stolova za proizvodnju rasada;

8. instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;

9. sistema za zagrevanje.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, za jednu ili više tačaka u okviru konkursa.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

  • fizička lica: nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
  • pravna lica: privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva I zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
  • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije, a za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene I lica  mlađa od 40 godina do 70% od prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022. godine.         

Detaljnije: https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-konstrukcija-i-opreme-za-biljnu-proizvodnju-u-zasticenom-prostoru-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.