BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE MAŠINA I OPREME I UVOĐENJE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Bespovratna sredstva ugostitelji

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam objavio je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za  sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini – Nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata, a iznos koji je opredeljen ovim pozivom je do 65.000.000,00 dinara.

Sredstva su namenjena za projekte:

1. Podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata kroz subvencionisanje:

– nabavka mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost.

2. Unapređenje inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i

turističke delatnosti kroz subvencionisanje:

– uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata.

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se

realizuju u periodu od 01.01.2021. do 01.07.2022. godine.

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici

koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i imaju sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

Opšti uslovi:

1) da je registrovan u Agenciji za privredne registre i ima sedište, odnosno registrovan

ogranak na teritoriji AP Vojvodine, do 31.12.2021. godine

2) da obavlja ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili ima registrovan ogranak

za obavljanje ugostiteljske delatnosti

3) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda

4) da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti

5) da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica

6) da nije koristio sredstva po drugom osnovu za istu namenu

7) da nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu

8) da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa

Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći

9) nije ostvario neto gubitak u 2021. godini

10) da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako zaposleno lice koje ima obavezno socijalno osiguranje);

11) da podnosilac prijave i dobavljač opreme, ne predstavljaju povezana lica

12) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoćčija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara

13) da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nema

većinsko učešće u vlasništvu

14) da ugovor o zakupu/podzakupu traje najmanje 24 meseca počev od dana raspisivanja Konkursa ukoliko podnosilac prijave nije i vlasnik objekta

15) da je pribavio procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka (za tačku 1. Namene sredstava, ukoliko je predmet prijave nabavka polovne mašine ili

opreme koja nije starija od 5 godina u skladu sa članom 4. ovog pravilnika).

Dodatni uslovi:

1) da nije koristio sredstva Sekretarijata za obe namene po Konkursu broj 144-401-194-

II/2021-4 objavljenog 16.09.2021. godine .

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i to za:

1. Podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata:

– nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost: najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara

2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske turističke delatnosti:

– uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata:

najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara.

Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 03.02.2022. godine.

Detaljnije: http://spriv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tekst-konkursa-turizam-masine-i-opreme-18-01-2022-.pdf

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.