Bespovratna sredstva za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga

Two farmers shaking hands in front of tractor on farm. Agribusiness concept

Program  podrške  razvoju  zadrugarstva  dodelom  bespovratnih  sredstava  za  unapređenje  poslovanja  i  tehnološki  razvoj zadruga na  čitavoj  teritoriji  Republike  Srbije Podnosioci prijave  na  Javni  konkurs  mogu  biti:

1 . Zemljoradničke  i  poljoprivredne  zadruge  koje  su  stekle  svojstvo  pravnog  lica  upisom  u  registar APR  do  kraja  2016. godine  (u  daljem  tekstu:  stare  zemljoradničke  i poljoprivredne zadruge)

2 . Zemljoradničke  i  poljoprivredne  zadruge  koje  su  stekle  svojstvo  pravnog  lica  upisom  u  registar  APR   od  početka  2017. godine,  pa  sve  do  momenta  raspisivanja  Javnog konkursa (u  daljem  tekstu:  novoformirane  zemljoradničke  i  poljoprivredne  zadruge);

3 . Zemljoradničke  ili  poljoprivredne  zadruge  čija  je  registrovana  delatnost  bavljenje  seoskim  turizmom  –  pružanje  usluga  smeštaja  i ishrane (u  daljem  tekstu:  turističke  zadruge),  koje  su  stekle  svojstvo  pravnog  lica  upisom  u  registar  APR   do  momenta  raspisivanja  Javnog  konkursa;

4 . Zanatske  zadruge  i  zemljoradničke  ili  poljoprivredne  zadruge  čija  je  registrovana  delatnost  proizvodnja  predmeta  ili  delatnost obavljanja starih  i  umetničkih  zanata,  odnosno  poslova  domaće  radinosti  (u  daljem  tekstu:  zanatske  zadruge),  koje  su  stekle  svojstvo pravnog lica  upisom  u  registar  APR   do  momenta  raspisivanja  Javnog  konkursa;

5 . Socijalne  zadruge  čiji  su  osnivači  pripadnici  ugroženih  društvenih  grupa  (osobe  sa  invaliditetom,  samohrane  majke,  teže zapošljiva lica,  pripadnici  romske  nacionalne  manjine  i  druge  društveno  ugrožene  grupe),  sa  registrovanom  delatnošću  iz  oblasti zemljoradnje,  poljoprivrede,  proizvodnje  predmeta,  obavljanje  starih  i  umetničkih  zanata,  odnosno  poslova  domaće  radinosti,  koje  su stekle svojstvo  pravnog  lica  upisom  u  registar  APR,  do  momenta  raspisivanja  Javnog  konkursa  (u  daljem  tekstu:  socijalne  zadruge).

Finansijski okvir

Maksimalan iznos  bespovratnih  sredstava  predviđen  za  novoformirane  zemljoradničke  i  poljoprivredne  zadruge  iznosi  7.500.000,00  dinara, dok za  stare  zemljoradničke  i  poljoprivredne  zadruge  iznosi  15.000.000,00  dinara.

Maksimalan iznos  bespovratnih  sredstava  predviđen  za  turističke,  zanatske  i  socijalne  zadruge  iznosi  7.500.000,00  dinara.

Dodeljeni iznos  bespovratnih  sredstava  uključuje  i  porez  na  dodatu  vrednost.

Namena sredstava

Projektne aktivnosti  za  čiju  realizaciju  su  namenjena  bespovratna  sredstva:

1 ) Nabavka  živih  životinja  od  privrednih  društava  registrovanih  za  trgovinu  na  veliko  životinjama  za  potrebe  formiranja  ili povećanja osnovnog  stada,  osim  za  nabavku  muških  goveda;

2 ) Nabavka  opreme  i  mehanizacije  za  potrebe  unapređenja  kvaliteta  i  kapaciteta  farmi  za  proizvodnju  mleka  i  tov  stoke;

3 ) Nabavka  opreme  za  preradu  mleka  i  mesa;

4 ) Nabavka  opreme  i  mehanizacije  za  skladištenje,  sortiranje,  pakovanje  i  preradu  voća  i  povrća;

5 ) Nabavka  opreme  i  mehanizacije  za  potrebe  proizvodnje  u  voćarstvu,  vinogradarstvu,  povrtarstvu  i  ratarstvu,  kao  i  podizanje  matičnih zasada,  uključujući  sisteme  i  opremu  za  navodnjavanje;

6 ) Nabavka  opreme  i  mehanizacije  za  proizvodnju  i  preradu  ukrasnog,  aromatičnog,  začinskog  i  lekovitog  bilja;

7 ) Nabavka  opreme  i  mehanizacije  za  skladištenje  i  preradu  žitarica;

8 ) Nabavka  opreme  za  pčelarstvo;

9 ) Nabavka  opreme  za  privredni  ribolov,  uzgoj  i  preradu  ribe;

10 ) Izgradnja  novih  smeštajnih  kapaciteta  nabavkom  montažnih  objekata-  tipskih  kuća  brvnara,  vajata,  bungalova,  po  principu  ključ  u ruke,  letnjikovaca,  nabavka  opreme  za  zabavni  park  za  decu  (ljuljaške,  klackalice,  penjalice,  kućice  za  decu  i  ostalo),  kao  i  pripremni građevinski radovi  koji  su  u  vezi  sa  postavljanjem  montažnih  objekata;

11 ) Troškovi  opremanja  smeštajnih  kapaciteta  (nabavka  nameštaja,  sanitarija,  opremanje  kuhinje  sa  pripadajućom  belom  tehnikom);

12 ) Nabavka  opreme,  mašina  i  alata  za  izradu  zanatskih  proizvoda,  proizvoda  starih  i  umetničkih  zanata  kao  i  proizvoda  domaće radinosti.

Projektne aktivnosti  za  čiju  realizaciju  nisu  namenjena  bespovratna  sredstva:

1 ) Troškovi  nabavke  građevinskog  materijala  i  izvođenja  građevinskih  radova  (osim  za  pripremne  građevinske  radove  koji  prethode postavljanju montažnih  objekata  kod  turističkih  zadruga);

2 ) Troškovi  overe  kod  javnog  beležnika;

3 ) Troškovi  za  kupovinu  polovne  i  reparirane  opreme  i  materijala;

4 ) Pokrivanje  troškova  dugovanja  iz  prethodnog  perioda;

5 ) Plaćanje  putem  kompenzacije  i  cesije;

6 ) Novčane  kazne  i  troškovi  parničnog  postupka;

7 ) Troškovi  bankarskih  provizija,  kredita,  kursnih  razlika;

8 ) Kreditiranje  trećih  lica;

9 ) Konsultantske,  marketinške,  finansijske  i  ostale  usluge;

10 ) Troškovi  prikupljanja  dokumentacije  za  prijavu  na  Javni  konkurs;

11 ) Troškovi  garancija  i  polise  osiguranja;

12 ) Troškovi  prevoza;

13 ) Trajna  obrtna  sredstva;

14 ) Troškovi  uvoza,  carine,  špedicije;

15 ) Troškovi  zakupa  i  lizinga;

16 ) Troškovi  amortizacije  i  održavanja:

17 ) Troškovi  nabavke  koncetrovane  i  kabaste  stočne  hrane;

18 ) Nabavka  repromaterijala;

19 ) Uvođenje  ISO, HALAL i HASAP  standarda;

20 ) Nabavka  motornih  vozila  za  prevoz  robe  i  putnika;

21 ) Nabavka  tehnike  i  bele  tehnike  (osim  za  opremanje  kuhinje),  sitnog  ugostiteljskog  inventara  (tekstil,  posuđe,  escajg,  dekoracija);

22 ) Nabavka  opreme  i  alata  za  vršenje  zanatskih  usluga.

Uslovi za  učešće  zadruge  na  konkursu:

1 ) Da  je  zadruga  registrovana  u  Agenciji  za  privredne  registre;

2 ) Da  zadruga  ima  registrovani  tekući  račun  kod  Narodne  banke  Srbije,  preko  kojeg  obavlja  svoje  poslovanje, u  momentu  podnošenja prijave na  Konkurs;

3 ) Da  je  zadruga  uskladila  svoje  akte,  organe  i  poslovanje  sa  Zakonom  o  zadrugama 

4 ) Da  je  zadruga  izvršila  redovnu  zadružnu  reviziju  u  roku  propisanim  Zakonom  o  zadrugama   (osim  za  zadruge  koje  su  registrovane  2020. i 2021. godine);

5 ) Da  je  zadruga  izmirila  obaveze  po  osnovu  poreza  i  doprinosa,  kao  i  druge  obaveze  iz  javnih  prihoda;

6 ) Da  nad  zadrugom  nije  pokrenut  stečajni  postupak,  postupak  prinudne  likvidacije  ili  likvidacije;

7 ) Da  zadruzi  nije  izrečena  privremena  ili  pravosnažna  mera  zabrane  obavljanja  delatnosti;

8 ) Da  zadruzi  nije  izrečena  mera  privremenog  ograničenja  prava;

9 ) Da  račun  zadruge  nije  bio  u  blokadi  počevši  od  01.01.2021. godine;

10 ) Da  direktor  zadruge  nije  krivično  osuđivan,  kao  i  da  se  protiv  njega  ne  vodi  istraga  i  krivični  postupak;

11 ) Da  za  iste  namene  zadruga  nije  koristila  i  nije  u  postupku  odobravanja  podsticajnih  sredstava  koja  potiču  iz  budžeta  Republike  Srbije, budžeta jedinice  lokalne  samouprave,  budžeta  AP  Vojvodine  i IPARD  fondova;

12 ) Novoformirane  zemljoradničke  i  poljoprivredne,  stare  zemljoradničke  i  poljoprivredne  zadruge  kao  i  članice  složenih  zadruga  koje su dobile  bespovratna  sredstva  na  Javnim  konkursima  za  dodelu  bespovratnih  sredstava  zadrugama  u 2017, 2018. i 2019. godine, raspisanim od  strane  Kabineta  ministra  bez  portfelja  zaduženog  za  regionalni  razvoj  i  koordinaciju  rada  javnih  preduzeća,  ne  mogu konkurisati za  dobijanje  bespovratnih  sredstava;

13 ) Ukoliko  planirani  projekat  podrazumeva  i  izgradnju  nekog  objekta,  građevinsko  zemljište  na  kome  zadruga  planira  da  izgradi  objekat ili na  kome  već  postoji  izgrađeni  objekat  u  koji  će  biti  smeštena  oprema,  za  koju  zadruga  konkuriše,  treba  da  bude  bez  tereta,  kao  i da namena  zemljišta  bude  u  skladu  sa  planskim  dokumentima, a  sve  na  osnovu  Zakona  o  planiranju  i  izgradnji 

14 ) Da  zadruga  konkuriše  sa  projektom  koji  je  u  vezi  sa  njenom  delatnošću  navedenom  u  osnivačkom  aktu;

15 ) Da  zadruga  konkuriše  sa  projektom  čiju  realizaciju  planira  na  teritoriji  jedinice  lokalne  samouprave,  gde  je  registrovano  sedište zadruge.

16 ) Da  direktor  i  članovi  zadruge  nisu  u  krvnom,  adoptivnom  i  tazbinskom  srodstvu  sa  prodavcem  koji  je  izdao  predračun,  koji  zadruga dostavlja prilikom  podnošenja  prijave  na  Javni  konkurs.

Potrebna dokumentacija

Dokumentacija koja  se  dostavlja  prilikom  podnošenja  prijave  na  Javni  konkurs:

1 ) Obrazac  prijave  –  elektronski  popunjen  i  koji  u  prilogu  sadrži  izjavu  i  saglasnost  predsednika  opštine/gradonačelnika  na  projekat sa kojim  zadruga  konkuriše;

2 ) Predračun  koji  sadrži  detaljnu  tehničku  specifikaciju/karakteristike  opreme,  mehanizacije,  životinja  i  ostalih  dobara  za  čiju nabavku zadruga  može  konkurisati,  datum  izdavanja  predračuna,  iznos  iskazan  u  dinarima  sa  obračunatim  PDV-om,  kao  i  memorandum izdavaoca predračuna. (Potrebno  je  dostaviti  predračune  za  elemente  projekta  za  čiju  realizaciju  zadruga  traži  bespovratna  sredstva, kao i  predračune  za  elemente  projekta  za  čiju  realizaciju  zadruga  ulaže  sopstvena  sredstva,  ukoliko  zadruga  iste  ulaže);

3 ) Predračun  sa  projektom  u  prilogu  (za  građevinske  radove  koji  se  finansiraju  sopstvenim  sredstvima  zadruge,  kao  i  za  građevinske radove u  okviru  projekta  turističkih  zadruga,  koje  finansira  Ministarstvo);

4 ) Potvrda  Osnovnog  suda  (mesta  prebivališta  direktora  zadruge)  da  se  protiv  direktora  zadruge  ne  vodi  istraga  odnosno  krivični postupak;

5 ) Uverenje  o  neosuđivanosti  Ministarstva  unutrašnjih  poslova  za  direktora  zadruge;

6 ) Original  potvrde  nadležne  filijale  Poreske  uprave  da  je  zadruga  izmirila  sve  obaveze  po  osnovu  poreza  i  doprinosa;

7 ) Izvod  iz  knjiga  osnovnih  sredstava  i  sitnog  inventara  na  dan  31.decembar  2020. godine  (osim  za  zadruge  osnovane  u 2021. godini);

8 ) Kod  javnog  beležnika  overene  fotokopije  ugovora  zaključenih  na  period  u  minimalnom  trajanju  od  pet  godina,  kojim  se  uređuje  zakup nepokretnosti koja  je  u  vezi  sa  realizacijom  projekta,  ukoliko  je  zadruga  zakupoprimac  nepokretnosti;

9 ) Orginal  izvoda  iz  lista  nepokretnosti  za  nepokretnosti  koje  su  u  vlasništvu  zadruge  (ne  stariji  od  30  dana  od  dana  podnošenja prijave na  konkurs),  ukoliko  je  zadruga  vlasnik  nepokretnosti;

10 ) Fotokopije  ugovora  kojim  se  reguliše  zakup  opreme,  postrojenja  i  bioloških  sredstava  koji  su  u  vezi  sa  realizacijom  projekta,

ukoliko je  zadruga  zakupoprimac  opreme,  postrojenja  i  bioloških  sredstava;

11 ) Izvod  strukture  biljne  proizvodnje  ili  registra  stočnog  fonda  članova  zadruge,  ukoliko  je  ista  u  funkciji  obavljanja  delatnosti zadruge (izdata  od  strane  Uprave  za  trezor);

12 ) Fotokopije  ugovora  o  pravima  i  obavezama  između  zadruge  i  kooperanata,  ukoliko  zadruga  posluje  sa  kooperantima  i  izvod  iz  registra RPG svakog  kooperanta  (ukoliko  zadruga  posluje  sa  kooperantima  iz  različitih  oblasti  proizvodnje,

potrebni su  ugovori  i  izvodi  koji  su  u  vezi  sa  projektom  radi  čije  realizacije  zadruga  konkuriše);

13 ) Kod  javnog  beležnika  overena  izjava  direktora  zadruge  pod  krivičnom  i  materijalnom  odgovornošću  u  kojoj  navodi  da  zadruga  za  iste namene nije  koristila  i  nije  u  postupku  odobravanja  podsticajnih  sredstva  koja  potiču  iz  budžeta  Republike  Srbije,  budžeta  jedinice lokalne samouprave,  budžeta  AP  Vojvodine  i IPARD  fondova;

14 ) Kod  javnog  beležnika  overena  izjava  direktora  zadruge  pod  krivičnom  i  materijalnom  odgovornošću  u  kojoj  navodi  da  li  je  zadruga, po kom  osnovu  i u  kom  iznosu  bila  korisnik  državne  pomoći  male  vrednosti- DE MINIMIS u  skladu  sa  Uredbom  o  pravilima  za  dodelu državne pomoći   (Samo  za  zadruge  koje  konkurišu za dodelu  bespovratnih  sredstava  iz  tačaka  10,11. i 12.);

15 ) Izvod  iz  Centralnog  registra  obaveznog  socijalnog  osiguranja  kojim  se  dokazuje  radni  odnos  direktora  zadruge  i  zaposlenih  licačlanova  zadruge,  ukoliko  zadruga  ima  zaposlena  lica;

16 ) Dokaz  o  stečenim  kvalifikacijama  i  znanjima  članova  zadruge  iz  oblasti  u  kojoj  se  planira  realizacija  projekta  (ukoliko  isti postoji);

17 ) Kod  javnog  beležnika  overena  izjava  direktora  zadruge  pod  krivičnom  i  materijalnom  odgovornošću  u  kojoj  navodi  da  su  osnivači zadruge pripadnici  ugroženih  društvenih  grupa:  osobe  sa  invaliditetom,  samohrane  majke,  teže  zapošljiva  lica,  pripadnici  romske nacionalne manjine  ili  druge  društveno  ugrožene  grupe,  sa  navođenjem  imena,  prezimena  i JMBG-a  navedenih  kategorija  lica  (samo za socijalne  zadruge);

18 ) Pozitivni  lokacijski  uslovi  (za  građevinske  radove  koji  se  finansiraju  sopstvenim  sredstvima  zadruge,  kao  i  za  građevinske  radove u okviru  projekta  turističkih  zadruga,  koje  finansira  Ministarstvo);

19 ) Kod  javnog  beležnika  overena  izjava  direktora  zadruge  pod  krivičnom  i  materijalnom  odgovornošću  u  kojoj  navodi  da  direktor  i članovi zadruge  nisu  u  krvnom,  adoptivnom  i  tazbinskom  srodstvu  sa  prodavcem  koji  je  izdao  predračun,  koji  zadruga  dostavlja prilikom podnošenja  prijave  na  Javni  konkurs;

20 ) Kod  javnog  beležnika  overena  izjava  direktora  zadruge  pod  krivičnom  i  materijalnom  odgovornošću  u  kojoj  navodi  da  će  zadruga ukoliko dobije  bespovratna  sredstva  ispuniti  sve  minimalno  –  tehničke  i  sanitarno  –  higijenske  uslove,  kao  i  propisane  standarde za obavljanje  ugostiteljske  delatnosti, u  skladu  sa  propisima  kojima  se  uređuje  oblast  ugostiteljstva,  da  će  kod  nadležnog  organa jedinice lokalne  samouprave  podneti  zahtev  za  kategorizaciju  objekta  domaće  radinosti  (kuća,  apartman,  soba)  ili  seoskog turističkog domaćinstva,  da  će  kod  nadležnog  organa  jedinice  lokalne  samouprave  podneti  zahtev  za  evidentiranje  u e-Turistu  za  one objekte koji  ne  podležu  obavezi  kategorizacije  –  salaš,  etno  kuća,  konak,  han  i  dr. (samo  za  turističke  zadruge);

21 ) Rešenje  jedinice  lokalne  samouprave  kojim  se  utvrđuje  da  je  objekat  koji  je  u  vlasništvu  članova  zadruge  kategorisan  za  pružanje ugostiteljskih usluga  smeštaja  u  vrsti  objekta  domaće  radinosti  (kuća,  apartman,  soba)  ili  seoskog  turističkog  domaćinstva,  odnosno da je  objekat  kategorisan  za  poslove  domaće  radinosti  ili  seoskog  turističkog  domaćinstva  i  evidentiran  u  Registru  turizma  odnosno e -Turistu, u  skladu  sa  propisima  koji  uređuju  ovu  oblast. (samo  ukoliko  su  članovi  turističke  zadruge  uneli  objekat  kao  ulog  u  zadrugu ili su  isti  dali  u  zakup  zadruzi);

22 ) Referenca  odnosno  pisani  dokaz  o  promovisanju  starih  i  umetničkih  zanata,  odnosno  poslova  domaće  radinosti  zadruge,  izdat  od strane organizatora  izložbe,  manifestacije,  radionice,  seminara,  odnosno  organa  državne  uprave  ili  lokalne  samouprave,  ukoliko zadruga ili  članovi  zadruge  poseduje  navedene  reference  (samo  za  zanatske  ili  socijalne  zadruge);

23 ) Sertifikat  Ministarstva  nadležnog  za  poslove  privrede  dobijen  na  osnovu  Pravilnika  o  određivanju  poslova  koji  se  smatraju umetničkim i  starim  zanatima,  odnosno  poslovima  domaće  radinosti 

24 ) Rešenje  Ministarstva  poljoprivrede,  šumarstva  i  vodoprivrede  kojim  se  potvrđuje  upis  proizvođača  grožđa  i  predmetnih  vinograda u Vinogradarski  registar .

25 ) Kod  javnog  beležnika  overena  izjava  direktora  zadruge  pod  krivičnom  i  materijalnom  odgovornošću  u  kojoj  navodi  da  će  zadruga ukoliko dobije  bespovratna  sredstva  za  nabavku  opreme  za  vinogradarstvo  biti  upisana  kao  proizvođač  vina  u  Vinarski  registar.

Rok za  podnošenje  prijava  24.05.2021. godine. 

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.