PROGRAM PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2021. GODINI

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom…

Continue Reading PROGRAM PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2021. GODINI

PROGRAM PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2021. GODINI

Privredni subjekti koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, a koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od…

Continue Reading PROGRAM PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2021. GODINI

JAVNI KONKURSI ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora…

Continue Reading JAVNI KONKURSI ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA

DODELA SREDSTAVA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIMA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Zrenjanin - Ispostava Sečanj. Subvencija se dodeljuje  u jednokratnom iznosu od 220.000,00 dinara.…

Continue Reading DODELA SREDSTAVA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIMA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ

KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2021. GODINU

1.CILj KONKURSA Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine. 2.PREDMET KONKURSA Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva…

Continue Reading KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2021. GODINU

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2021. GODINU

1.CILj I PREDMET KONKURSA: Cilj Konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za  šume AP  Vojvodine za  2021.  godinu  (u  daljem  tekstu:  Konkurs)  jeste povećanje …

Continue Reading KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2021. GODINU

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE INTENZIVIRANjA KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA KOJIM RASPOLAŽU OBRAZOVNE USTANOVE

1.CILj I PREDMET  Cilj  ovog  konkursa  jesteunapređenje  obrazovanja  studenata  i  učenika  kroz  praktičnu  nastavu korišćenjem savremene poljoprivredne opreme i mehanizacije.Predmet  konkursa  jeste  dodela  bespovratnih  sredstava  za finansiranjenabavke opremei mehanizacije radi…

Continue Reading KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE INTENZIVIRANjA KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA KOJIM RASPOLAŽU OBRAZOVNE USTANOVE

KONKURS POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU – ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNOM PODRUČJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE 2021. GODINI

CILJ I PREDMET KONKURSA Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova. Predmet konkursa je podrška…

Continue Reading KONKURS POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU – ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNOM PODRUČJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE 2021. GODINI

FONDACIJA PROSPERITATI-KONKURS ZA SREDNJA I VELIKA ULAGANJA U RAZVOJ USLUŽNE INDUSTRIJE

Projekat se sastoji iz sopstvenih sredstava, kredita i bespovratnih sredstava, koji zajedno određuju ukupne prihvatljive troškove projekta. Prihvatljivi troškovi mogu se koristiti za sprovođenje stavki iz poslovnog plana priloženog uz…

Continue Reading FONDACIJA PROSPERITATI-KONKURS ZA SREDNJA I VELIKA ULAGANJA U RAZVOJ USLUŽNE INDUSTRIJE