Council of Europe – Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu Poziv za podnošenje predloga projekata: kampanja za podizanje svesti o trgovini decom u Srbiji

U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II“ i projekta „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“, Savet Evrope raspisuje poziv za dodelu grantova, otvoren za nevladine organizacije registrovane u Republici Srbiji.

Kroz ovaj poziv, projekat „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“ sufinansiraće 2 (dva) projekta čiji je cilj podizanje svesti šire javnosti, a posebno školske dece, njihovih roditelja i stručnjaka za zaštitu dece o rizicima od trgovina decom.

Ove projekte treba da realizuju nevladine organizacije registrovane u Republici Srbiji ili neprofitna pravna lica koja posluju nezavisno od bilo koje vlade i koja su registrovana u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje prijava je 20. januar 2021 (do 12:00). Prijave treba poslati na sledeću mejl adresu: HF.THB.belgrade@coe.int

Dokumentacija putem link-a: https://www.coe.int/en/web/belgrade/-/call-for-proposals-awareness-raising-campaign-on-trafficking-in-children-in-serbia