DRUGI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA- SEVERNA MAKEDONIJA 2016- 2020

NAZIV DONATORA

Evropska komisija

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

08.06.2022

do 15 h

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

  • Organizacije civilnog društva

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

od 100.000 do 200.000 €

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)

  • Turizam

Životna sredina i klimatske promene

  • Zaštita životne sredine

Ljudski resursi i socijalni razvoj

  • Rad i zapošljavanje

Kultura

  • Kultura

Ostalo

  • Umetnost

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

  • Cela Srbija

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Prioritet 1: Promovisanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije. Prioritet 2: Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa. Glavni podnosilac prijave (aplikant) mora delovati sa najmanje jednim koaplikantom. Ako je vodeći aplikant osnovan u Republici Srbiji, najmanje jedan koaplikant mora biti osnovan u Republici Severnoj Makedoniji i obrnuto. Najmanje dva pravna lica u partnerstvu, jedno po zemlji učesnici, koja je vodeći podnosilac ili ko-aplikant, moraju biti efektivno osnovana ili imati kancelariju u programskoj oblasti. Maksimalan broj koaplikanata koji bi mogli biti uključeni u akciju je 3. Broj partnera i sastav partnerstva treba da bude u skladu sa predviđenim ciljevima i aktivnostima akcije. Koaplikanti moraju da zadovolje kriterijume podobnosti koji se primenjuju na samog glavnog podnosioca prijave.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 Documents-for-information-1.zip

 Documents-to-be-completed-1.zip

 Guidelines-for-Applicants-2nd-CfP.pdf

 Local-publication-2nd-CfP-RS-MK.pdf

KAKO SE KONKURIŠE

Popunjen formular za prijavu i prateća dokumenta (3 kopije) poslati poštom na adresu naznačenu u Uputstvu za prijavljivanje.

LINK DO KONKURSA

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1646970932477&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=173818