EU – IPA FONDOVI

EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj), COSME, HORIZONT 2020, Prekogranična saradnja Interreg, Creative Europe

IPA, odnosno Instrument za pretpristupnu pomoć, predstavlja usmereni mehanizam koji je EU stvorila kako bi uspešno pružila pomoć zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. IPA je osmišljen tako da usmeri podršku na reforme kroz jedinstveni i fleksibilni sistem od koga neposrednu korist ostvaruju građani, dok zemlje dobijaju dodatnu pomoć za postizanje evropskih standarda.

Više informacija o pozivima i konkursima na:

https://www.ebrd.com/serbia.html

https://erasmusplus.rs/category/obrazovanje/

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

https://interreg.eu/call-for-project/

IPA pruža različite oblike pomoći zemljama koje sprovode političke i ekonomske reforme na svom putu ka članstvu u EU: investicije, ugovore za nabavku ili subvencije; stručnjake država članica za razvoj administrativne saradnje; aktivnosti za podršku zemljama korisnicama; pomoć za realizaciju i upravljanje programima; u izuzetnim slučajevima, budžetsku podršku.

Na taj način IPA dodatno jača smernice koje EU daje zemljama kandidatima i zemljama potencijalnim kandidatima o prioritetima koje treba da slede. Ali pre svega, IPA pomaže da te zemlje, koje nisu samo njeni susedi već i moguće buduće članice EU, ostvare standarde i vrednosti na kojima je izgrađena Unija. Na taj način IPA je prava investicija u budućnost – za zemlje korisnice, ali i za samu EU. Ona unosi novi fokus u pomoć za proširenje EU.

Uopšteno govoreći, sredstva IPA se mogu koristiti na četiri načina:

  1. Kao tehnička podrška, koja najčešće uključuje angažman eksperata – konsultanata koji institucijama u Srbiji poput Odeljenja za zaštitu potrošača pružaju usluge pripreme projektne dokumentacije, razvoja strategija, sprovođenja obuka itd.
  2. Za realizaciju tvining projekata, odnosno uspostavljanje saradnje između lokalnih institucija u Srbiji sa sličnim upravama u državama članicama EU sa ciljem sprovođenja projekata, razmene znanja i iskustva i pružanja pomoći u sprovođenju pravnih tekovina EU.
  3. Za sprovođenje investicionih projekata koji prvenstveno obuhvataju nabavku opreme i realizaciju finansijskih aranžmana sa drugim finansijskim institucijama.
  4. Za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata koji se odnose na civilno društvo, lokalne samouprave, agencije itd.