EU KONKURSI, NVO

  • Više konkursa za udruženja, NVO, pravna lica – EU konkursi :

–          Konkurs ambasade Japane – otvoren do 29.02.2020.

–          Konkurs GMF  (German Marshall found)– za civilna društva iz Srbije,  Makedonije i Crne gore

–          Konkurs Norveške ambaasade – MATRA program – stalno otvoren

–          EU konkurs ERASMUS+ program,  namenjen studentima, školovanju i edukaciji mladih

–          Projekti u okviru  IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

–          Konkurs UNDEF (United Nations Democracy Fund), podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva, promovišu ljudska prava i podstiču učešće svih grupa u demokratskim procesima, od najmanje 100.000 američkih dolara i maksimalno 300.000 američkih dolara

–          Mohammed bin Rashid inicijativa za globalni prosperitet traži prijave od inovatora i proizvođača širom sveta. Fondacije UAE Inicijativa za dodelu bespovratnih sredstava od milion dolara za globalni prosperitet   

      – Rolex raspisao konkurs za prijavu za nagrade za preduzetništvo, za kandidate iz svih država sveta, nagrada u visini do 200.000 švajcarskih franaka – konkurs otvoren do 15. april 2020.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.