FINANSIJSKA PODRŠKA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI USLED PANDEMIJE COVID 19

Garancijski Fond AP Vojvodine objavio je poziv privrednim društvima (mikro, mala i srednja), zemljoradničkim zadrugama i preduzetnicima za podnošenje zahteva za kreditna sredstva za održavanje likvidnosti I obrtna sredstva.

Osnovni uslov za izdavanje Garancija, odnosno za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekat, u periodu od 15.03.2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje, ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, da nisu u teškoćama, odnosno  da nad njima nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili postupak likvidacije.

Odobrena sredstva se mogu koristiti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava (za izmirivanje obaveza prema dobavljačima za nabavljeni materijal, gorivo, sirovine, za dopunu zaliha, za sezonske potrebe, za izmirenje obaveza prema državi, za zarade i sl.).

Uslovi:

  • Iznos odobrenog kredita: od minimalno EUR 5.000,00 do maksimalno EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
  • Rok otplate kredita: do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejs perioda i do 24 meseca otplate
  • Grejs  period:  do  12 meseci,  koji  je  uključenu  rok  otplate  kredita  (kamata  se  obračunava  i naplaćuje u toku grejs perioda
  • Nominalna kamatna stopa: projektovana kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou, odnosno najniža kamatna stopa koju odobri poslovna banka
  • Otplata kredita: po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim anuitetima/ratama i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate
  • Naknada za  troškova sprovođenja Konkursa od 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara, na tekući račun Fonda

Instrumenti obezbeđenja:

  • Obavezni instrument obezbeđenja:
  • blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond;
  • Ostali instrumenti obezbeđenja:

–           sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili

–           hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u minimalnom odnosu u vrednosti 1:1,2 na garantovani iznos (glavni dug uvećan za redovnu kamatu) ili

–           hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom odnosu 1:1,2 na garantovani iznos (glavni dug uvećan za redovnu kamatu)

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala ili do 31.12.2020 godine .

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.