FONDACIJA PROSPERITATI-KONKURS ZA SREDNJA I VELIKA ULAGANJA U RAZVOJ USLUŽNE INDUSTRIJE

 • Projekat se sastoji iz sopstvenih sredstava, kredita i bespovratnih sredstava,

koji zajedno određuju ukupne prihvatljive troškove projekta. Prihvatljivi troškovi

mogu se koristiti za sprovođenje stavki iz poslovnog plana priloženog uz prijavu.

 • Podnosilac zahteva 60% – konkurs 40%
 • Od 60%, 35% može iz kredita
 • PDV nije prihvatljivi trošak
 • Iznos projekta mora da bude minimum 100.000, 00 EUR maksimum 9.000.000,00 EUR

USLOVI PRIJAVE:

 • pravno lice – osnivači/vlasnici poseduju SRB i HU državljanstvo i adresu na teritoriji AP Vojvodine
 • vlasnička struktura ne sme se menjati u periodu od raspisivanja konkursa do dodela bespovratnih sredstava
 • delatnost – uslužna industrija
 • posluje u registrovanom obliku najmanje 2 godine pre podnošenja prijave
 • Iz konkursa su isključeni: kockarnice, osiguravajuće kuće, advokati, pravna lica koja se bave pisanjem projekta i konsultantskim delatnostima, kao i finansijske institucije, reklamne agencije, ugostiteljstvo.
 • Podnosiocu zahteva se ne može dodeliti pomoć ako:
  • ima javni dug
  • ako je izvršni postupak u toku
  • ne ispunjava uslove urednih radnih odnosa
  • ima duga prema fondaciji Prosperitati
  • dug prema trećem licu, koji može da spreči realizaciju projekta
  • bankrot, likvidacija ili drugi nalog naređen konačnim nalogom utvrđenom zakonom
  • jemac fizičkog lica ili fizičko lice koje pruža druga osiguranja kao dužnik, sudužnik
  • bankovni dug
  • krivični postupak
  • prema finansijskim izveštajima za prethodne dve finansijske godine imao gubitak veći od njegove veličine;
  • prethodni projekat nije realizovan

Svrha pomoći

nekretnine, mašine i oprema:

 1. Troškovi planiranja i izdavanja dozvola (do najviše 3% od ukupnog prihvatljivog troška projekta, iz sopstvenih sredstava)
 2. Uvođenje inovacija ili tehnološki razvoj, proširenje: mašine, alati, oprema nabavka,
 3. Kupovina nekretnina (do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta) ukoliko je povezan sa tačkom b)
 4. Proširenje i modernizacija zgrade ukoliko je povezan sa tačkom b)
 5. Prevozna sredstva sa neto nosivošću od 1 tone ili više za zaštitu imovine podnosioca zahteva i resurse potrebne za ulaganje u energetsku efikasnost, snabdevanje energijom objekta obezbeđivanje opreme za proizvodnju obnovljive energije (npr. solarni panel, solarni kolektor, mala elektrana) – projekat do najviše 30% od ukupnih prihvatljivih troškova
 6. Nematerijalna ulaganja: softver za korporativno upravljanje, proizvodne licence, patenti, zaštitni znaci troškovi nabavke i primene

Podnosilac zahteva može da se prijavi za više od jedne od gore navedenih tačaka ukoliko su povezani

Pre početka investicije, podnosilac zahteva mora da ima plan i nekoliko dozvola.

Pomoć ne može da iskoristi:

 • troškovi vezani za ugovore o lizingu,
 • za kupovinu polovnog uređaja,
 • za pokrivanje troškova i troškova nastalih pre datuma podnošenja prijave,
 • za otplatu duga,
 • carinski troškovi,
 • troškovi poreza na dodatu vrednost i drugih poreza,
 • operativni i opšti troškovi (režijski troškovi),
 • za pokrivanje troškova osoblja,
 • za pokrivanje zaliha, obrtnih sredstava,
 • da kupi bilo koji automobil pogodan za javni prevoz,
 • za kupovinu fotoaparata, mobilnih telefona,
 • za finansiranje ostalih troškova koji su indirektno povezani sa realizacijom projekta.
 • Period održavanja 5 god.  i u tom periodu je u obavezi da zadrži broj radnika i prihvata da u tom periodu će povećati platu
 • Krajnji korisnik do kraja perioda održavanja samo uz prethodno odobrenje Fondacije može promeniti vlasničku strukturu.
 • Podnosilac zahteva za kupljenu imovinu u vrednosti od 180.000 dinara ili više tokom perioda održavanja mora da sklopi osiguranje koje pokriva elementarnu i požarnu štetu kao i provalu.
 • Podnosilac zahteva je u obavezi da pre potpisivanja ugovora piloži 10 mineca i da založi imovinu/opremu na 5 god.

Dokumentacija za prijavu:

 • prijava preko platforme
 • biznis plan
 • izjava da nije konkurisao kod drugog fonda i PDV izjava
 • dokaz o prebivalištu
 • državljanstvo SRB i HU
 • potvrda od banke ukoliko uzima kredit
 • izvod iz APR-a
 • fotokopije patenata, zaštitnih znakova
 • dokaz o broju zaposlenih
 • potvrda nadležnog (republičkog i opštinskog) poreskog organa ne starija od 30 dana
 • potvrda od Narodne Banke Srb
 • finansijski izveštaj za 2018, 2019 i 2020 god.
 • plan otplate kredita
 • cash flow
 • procena nekretnine
 • dokument kojim se potvrđuje dostupnost sopstvenih resursa
 • list nepokretnosti i ugovor o zakupu (ukoliko postoji)
 • predračun i 2 ponuda
OPREMApredračun sa specifikacijom opreme i 2 ponuda
NEKRETNINAzahtev za građevinsku dozvolu i / ili lokacijski uslovi, pod uslovom da podnosilac zahteva mora dostaviti važeću građevinsku dozvolu projektna dokumentacijapredmer i predračun2 ponuda
NEMATERIJALNA ULAGANJApredračun i 2 ponuda sa uslugama