GRANTOVI ZA TEHNOLOGIJE KOJE SE ODNOSE NA SLOŽENE USLOVE ŽIVOTNE SREDINE

 NAZIV DONATORA

Evropska komisija

 ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

19.10.2021

do 17 h

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

od 60.000 do 1.000.000 €

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

Životna sredina i klimatske promene

  • Zaštita životne sredine

Ostalo

  • IT

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

  • Cela Srbija

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Očekuje se da će predložene radnje obuhvatiti razvoj i demonstraciju svakog od sledećih aspekata: Moćniji i pouzdaniji ugrađeni sistemi za percepciju u vozilu sa povećanim performansama, otpornošću (na vremenske uslove) i preciznošću zasnovani na poboljšanom otkrivanju, lokalizaciji (sa pouzdanim, dinamičkim digitalnim mapama visoke definicije, pouzdanoj i preciznoj lokaciji iz satelitskih navigacionih servisa EU) i poboljšanim klasifikacijama i spoznajama objekta/osobe (sa većom integracijom sa sistemima percepcije zasnovanim na infrastrukturi i drugim sredstvima za kompletiranje fuzije podataka i ažuriranje u realnom vremenu). Sistemske metode samoprocene za tehnologije percepcije životne sredine i poboljšanu hardversku integraciju u vozilo, takođe moraju da izbegnu probleme sa pouzdanošću zbog naprezanja u okruženju, temperaturnih promena, vibracija, potencijalnih zlonamernih napada, sudara pri malim brzinama itd. Ugrađeni sistemi u realnom vremenu, bez grešaka, nedvosmisleni i sledljivi sistemi donošenja odluka za sigurna povezana i automatizovana vozila (CAV) zasnovani na složenim sistemima u vozilima koji zahtevaju veliku računarsku snagu i visoko napredne algoritme kako bi se adresirali složeni scenariji saobraćaja (sa VRU -om). Ovi sistemi bi trebali biti isplativi i poštovati zaštitu ličnih podataka sa poboljšanim manevrima minimalnog rizika u slučaju da se dostigne granica ODD –a, ili u slučaju kvara.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 programme-guide_horizon_en-15.pdf

 wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en-12.pdf

 af_he-ria-ia_en-11.pdf

 ef_he-ria-ia_en-11.pdf

KAKO SE KONKURIŠE

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).

LINK DO KONKURSA

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021-2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState