INVESTICIONI KREDITI, KRATKOROČNI I DUGOROČNI KREDITI ZA TEKUĆU LIKVIDNOST, KREDITI ZA REFINANSIRANJE – FOND ZA RAZVOJ SRBIJE

INVESTICIONI KREDIT

Uslovi:

 • kamatna stopa je 1,0% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou
 • rok otplate je do 10 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine
 • mesečna/tromesečna otplata kredita
 • U grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu
 • Maksimalni iznos po jednom privrednom subjektu može biti do 250.000.000,00 RSD, ukoliko sredstvo obezbeđenja nije prvoklasna bankarska garancija.
 • Minimalni broj zaposlenih radnika za pomenuti maksimalni iznos je 50 radnika.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

 • garancija ili avalirane menice poslovne banke i/ili menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu i/ili menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika i/ili
 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima: do 70% tržišne vrednosti stambenog prostora (stanovi i porodične kuće), do 60% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelarije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti i sl.), do 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, (hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl.) , do 50% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta; i/ili, do 30% tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta ukoliko je korisnik kredita registrovano poljoprivredno gazdinstvo
 • zaloga na proizvodnoj opremi i drugim pokretnim stvarima u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 50% tržišne vrednosti nove opreme i do 30% tržišne vrednosti opreme starije od dve godine

Kao dodatna sredstva obezbeđenja, mogu poslužiti i: 

 • založno pravo na zalihama robe, založno pravo na budućim potraživanjima, hipoteka drugog reda, hipoteka/zaloga na objektu/opremi koji/a je predmet finansiranja , jemstvo fizičkog lica i drugi instrumenti obezbeđenja.

*Detalji konkursa preduzetnici: https://fondzarazvoj.gov.rs/download/BH319J1_USLOVI_KORISCENJA_SREDSTAVA-_Preduzetnici.pdf

*Detalji konkursa pravna lica: https://fondzarazvoj.gov.rs/download/WQCETO1_USLOVI_KORISCENJA_SREDSTAVA_INVESTICIJE.pdf

KREDITI ZA TRAJNA I OBRTNA SREDSTVA

Uslovi:

 • kamatna stopa je 1,0% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule
 • rok otplate je do 4 godina u okviru koga je grejs period do 6 meseci
 • mesečna/tromesečna otplata kredita
 • U grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu
 • Minimalan iznos kredita za sva pravna lica iznosi 1.000.000,00 RSD, a Maksimalni iznos može biti do 250.000.000,00 RSD, ukoliko sredstvo obezbeđenja nije prvoklasna bankarska garancija.

Minimalni broj zaposlenih radnika za pomenuti maksimalni iznos je 50 radnika.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

 • garancija ili avalirane menice poslovne banke i/ili menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu
 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima- do 70% tržišne vrednosti stambenog prostora (stanovi i porodične kuće), do 60% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelarije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.), do 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, (hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl.), do 50% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta; i/ili do 30% tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta ukoliko je korisnik kredita registrovano poljoprivredno gazdinstvo

– zaloga na poizvodnoj opremi i drugim pokretnim stvarima u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 50% tržišne vrednosti nove opreme i do 30% tržišne vrednosti opreme starije od dve godine i  menica i menično ovlašćenje dužnika

Kao dodatna sredstva obezbeđenja, mogu poslužiti i: založno pravo na zalihama robe, založno pravo na budućim potraživanjima, hipoteka drugog reda, zaloga na objektu/opremi koja je predmet finansiranja I ostalo.

*Detalji konkursa preduzetnici:

https://fondzarazvoj.gov.rs/download/4OVIBP1_USLOVI_KORISCENJA_SREDSTAVA-_Preduzetnici.pdf

*Detalji konkursa pravna lica: https://fondzarazvoj.gov.rs/download/WNK1R21_USLOVI_KORISCENJA_SREDSTAVA-_TOS-_pravna_lica.pdf

KRATKOROČNI KREDITI

Kratkoročni krediti se odobravaju privrednim subjektima, za povremena obrtna sredstva za

podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede.

Uslovi:

 • kamatna stopa je 2,5 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, po srednjem kursu na dan uplate,
 • rok otplate je od 3 do 12 mesec
 •  iznos vraćenog kredita ne može biti manji od nominalnog iznosa dodeljenog kredita

Minimalan iznos kredita za sva pravna lica iznosi 1.000.000,00 RSD, a maksimalan iznos svakog pojedinačnog kredita utvrdiće se u skaldu sa iznosom bankarske garancije, koja predstavlja obezbeđenje tog kredita.

Instrumenti obezbeđenja su garancija poslovne banke, ugovorno jemstvo ili pristupanje dugu od strane pravnog lica, cesija potraživanja od državnih institucija i preduzeća, jemstvo fizičkog lica ili preduzetnika, hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu i na postojećoj opremi. Jemstvom fizičkog lica, i hipotekom na poljoprivrednom i šumskom zemljištu može se obezbediti kredit ili deo kredita do maksimalnog iznosa 1.000.000,00 dinara. Cesijom potraživanja od državnih institucija i preduzeća može se obezbediti kredit do maksimalnog iznosa od 10.000.000,00 dinara.

Svi krediti iznad gore pomenutih iznosa moraju da se obezbede drugim instrumentima, uključujući i hipoteku na objektima, gradskom građevinskom zemljištu i građevinskom zemljištu, čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu.

Minimalni broj zapošljenih radnika za pomenute maksimalne iznose je 50 radnika .

*Detalji konkursa: https://fondzarazvoj.gov.rs/download/B1MZQ61_USLOVI_KORISCENJA_SREDSTAVA-_Kratkorocni.pdf

KREDITI ZA ODRŽAVANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro,mala, srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije, koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan gubitak.

Uslovi:

 • kamatna stopa je 2,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule
 • rok otplate je do 18 meseci u okviru koga može biti predviđen grejs period do 3 meseca
 • mesečna/tromesečna otplata kredita

Minimalan iznos kredita za sva pravna lica iznosi 1.000.000,00 RSD, maksimalni iznos po jednom privrednom subjektu kod Fonda za razvoj, sa svim njegovim povezanim licima  u toku kalendarske godine, može biti do 250.000.000,00 RSD, ukoliko sredstvo obezbeđenja nije prvoklasna bankarska garancija.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su: garancija poslovne banke, ugovorno jemstvo ili pristupanje dugu od strane pravnog lica, cesija potraživanja od državnih institucija i preduzeća, jemstvo fizičkog lica ili preduzetnika, hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu i zaloga na postojećoj opremi. Jemstvom fizičkog lica, i hipotekom na poljoprivrednom i šumskom zemljištu može se obezbediti kredit ili deo kredita do maksimalnog iznosa od 1.000.000,00 dinara. Cesija potraživanja od državnih institucija i preduzeća za obezbeđenje kredita do maksimalnog iznosa od 10.000.000,00 dinara.

Hipoteka prvog reda na nepokretnostima- u odnosu na tržišnu vrednost hipotekovane

nepokretnosti, visina odobrenog kredita može iznositi:

 • do 70% tržišne vrednosti stambenog prostora (stanovi i porodične kuće);
 • do 60% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelarije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.)
 • do 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, (hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl.)
 • do 50% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta
 • do 500.000,00 dinara za poljoprivredno ili šumsko zemljište procenjene tržišne vrednosti iznad 1.000.0000,00 dinara
 • do 30% tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta ukoliko je korisnik kredita registrovano poljoprivredno gazdinstvo

Kao dodatna sredstva obezbeđenja, mogu poslužiti i:

• založno pravo na zalihama robe;

• založno pravo na budućim potraživanjima, koja prozilaze iz postojećih ugovora zaključenih sa dužnicima koji imaju bonitet prihvatlji

*Detalji konkursa: https://fondzarazvoj.gov.rs/download/EUTUDM1_USLOVI_KORISCENJA_SREDSTAVA.pdf

KREDITI ZA REFINANSIRANJE

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro, mala,srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije, koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan gubitak.

Uslovi:

 • kamatna stopa je 1,0% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule
 • rok otplate je do 5 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine
 • mesečna/tromesečna otplata kredita
 • u grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu

Minimalan iznos kredita za sva pravna lica iznosi 1.000.000,00 RSD, a za preduzetnike 300.000,00 rsd.

Maksimalni iznos kredita po jednom privrednom subjektu kod Fonda za razvoj

sa svim povezanim licima u toku kalendarske godine može biti do 250.000.000rsd, ukoliko sredstvo obezbeđenja nije proklasna bankarska garancija.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

– garancija ili avalirane menice poslovne banke; i/ili

– menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu i/ili

– menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika; i/ili

– hipoteka prvog reda na nepokretnostima- u odnosu na tržišnu vrednost hipotekovane nepokretnosti, zavisno od vrste te nepokretnosti, visina odobrenog kredita može iznositi: do 70% tržišne vrednosti stambenog prostora (stanovi i porodične kuće); do 60% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelarije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.), do 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, (hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl.), do 50% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta; i/ili do 30% tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta ukoliko je korisnik kredita registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

– zaloga na proizvodnoj opremi i drugim pokretnim stvarima u odnosu na čiju

tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 50% tržišne vrednosti nove

opreme i do 30% tržišne vrednosti opreme starije od dve godine

-menica i menično ovlašćenje dužnika.

*Detalji konkursa: https://fondzarazvoj.gov.rs/download/S1WG70Uslovi_izmenjeni_09-09-2019.pdf