IPARD U 2020 – MERA 3

U prilogu Vam dostavljamo infromaciju vezanu za prethodni poziv, kako bi imali uvid u sve neophodne podatke za pripremu u ovoj godini koje je najavila UAP ukoliko ste zainteresovani:

MERA 3: Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva ( izgradnja i opremanje) – planirani iznos sredstva 2.351.604.000,00 dinara. Poziv je planiran u periodu 04.05.2021.-15.07.2021.

Prihvatljive investicije mogu biti u oblasti:

  • Mleka i mlečnih proizvoda,
  • Mesa i proizvoda od mesa,
  • voća i povrća

Korisnici programa mogu biti: preduzetnici i pravna lica/preduzeća sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti, registrovani u APR, i moraju biti u aktivnom statusu.

Prihvatljivi opšti troškovi koji će se finansirati iz donacija:

  • izgradnja ili poboljšanje nepokretne imovine
  • kupovina nove mehanizacije i opreme, uključujući i računarski softver do tržišne vrednosti imovine
  • opšti troškovi (troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije, npr. naknada za arhitekte, inženjere, troškovi izrade elaborata zaštite životne sredine, troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na konkurs (konsultantske usluge za pripremu IPARD prijave i zahteva za isplatu, trošak pripreme investicione studije/poslovnog plana i dr.)

IPARD podsticaji utvrđuju se u iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost.

Uslov za sve Mere

  • Iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se bez PDV-a.
  • Prihvatljive nabavke, radovi i usluge moraju imati poreklo iz sledećih država: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavij

Ostale detalje i inforamcije oko prihvatljivih investicija i opštih troškova i kompletnu proceduru možete pogledati na putem vodiča MERA 3; link https://bit.ly/34masul