Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2021. godini

Sredstva za  dodelu  subvencija  za  samozapošljavanje  nezaposlenih  lica, u  ukupnom  iznosu  od  15.000.000,00  dinara,  obezbeđena  su  Pokrajinskom  skupštinskom  odlukom  o  budžetu  AP Vojvodine  za  2021. godinu  u  okviru  Programa  0803 –  Aktivna  politika  zapošljavanja,  programska  aktivnost  1001 –  Aktivna  politika  zapošljavanja  u AP  Vojvodini,  ekonomska  klasifikacija  4541 – Tekuće  subvencije  privatnim  preduzećima,  izvor  finansiranja  01 00  Prihodi  iz  budžeta.

Subvencija za  samozapošljavanje  (daljem  tekstu:  Subvencija)  dodeljuje  se  nezaposlenom  licu  prijavljenom  na  evidenciju  Nacionalne  službe  za  zapošljavanje  na  teritoriji  AP Vojvodine  (u  daljem  tekstu:  Filijala  NSZ), u  jednokratnom  iznosu  od  250.000,00  dinara,  odnosno  270.000,00  dinara  za  samozapošljavanje  osoba  sa  invaliditetom, a u  cilju  obavljanja  novoregistrovane  delatnosti  na  teritoriji  AP  Vojvodine.

Ukoliko se  više  nezaposlenih  lica  udruži  u  skladu  sa  zakonom  svako  pojedinačno  podnosi  zahtev.

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja  zahteva  za  dodelu  Subvencije  ostvaruje  nezaposleno  lice  pod  uslovom

Da to je:

1 . na dan podnošenja prijava prijavljenih u evidenciji NSZ

2 . završilo  obuku  iz  preduzetništva  po  planu  i  programu  obuke  Nacionalne  službe  za zapošljavanje ili  druge  odgovarajuće  organizacije.

Pravo da  konkurišu  ima  nezaposleno  lice  prijavljeno  na  evidenciju  NSZ  na  teritoriji  Autonomne  pokrajine  Vojvodine,  koje  je  završilo  obuku  iz  preduzetništva  po  planu  i  programu  obuka  u NSZ  ili  drugoj  odgovarajućoj  organizaciji.

Pravo  na  Subvenciju  može  se  ostvariti  za:  osnivanje  radnje  ili  drugog  oblika  preduzetništva  od  strane  nezaposlenog  ili  udruživanjem  više  nezaposlenih  lica,  kao  i  za  osnivanje  privrednog  društva,  ukoliko  osnivač  u  njemu  zasniva  radni  odnos.

Pravo na  Subvenciju  ne  može  se  ostvariti  u  sledećim  slučajevima:

– za  obavljanje  delatnosti  individualnog  poljoprivrednog  gazdinstva,  zadruge  i udruženja,

– za  obavljanje  delatnosti  pod  šifrom  – 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,35.14,35.23,

49.32, 66.12 ili 92.0;

– ako je lice već imalo pravo na novčanu naknadu za

samozapošljavanje;

– ukoliko  je  lice  za  istu  namenu  već  koristilo  Subvenciju  Sekretarijata  ili  Nacionalne službe za  zapošljavanje.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

1 . zahtev  sa  biznis  planom  na  propisanom  obrascu;

2 . dokaz o završenoj obuci, ako nije završena u organizaciji Nacionalne službe;

3 . pisana izjava od predaka zahteva svu drugu de minimis državnu pomoć

dobio u  prethodnom  trogodišnjem  fiskalnom  periodu  i  da  li  mu  je  i  po  kom  osnovu  već

dodeljena državna  pomoć  za  iste  opravdane  troškove  ili  izjava  podnosioca  zahteva  da  nije

koristio državnu pomoć.

PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Filijala NSZ  proverava  ispunjenost  opštih  uslova  Javnog  poziva  i  vrši  rangiranje primljenih zahteva  na  osnovu  ocene  biznis  plana  po  unapred  definisanim  kriterijumima.

Prioritet u  dodeli  subvencija  utvrđuje  se  na  osnovu  ocene  biznis  plana  i  delatnosti  koju  će

face perform.

Konačnu odluku  o  dodeli  Subvencije,  na  osnovu  Predloga  direktora  Filijala  NSZ i

Saglasnosti direktora  Pokrajinske  službe  za  zapošljavanje,  donosi  pokrajinski  sekretar  za

ekonomije i turizma.

Rok za  podnošenje  zahteva  je  20. maj  2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.