JAVNI POZIV ZA PREDLOGE PROJEKATA ZA NABAVKU OPREME I UVOĐENJE USLUGA ZA PREDUZETNIKE, MIKRO I MALA PREDUZEĆA – ZA MIRKO I MALA PREDUZEĆA U REGIONIMA ŠUMADIJE, ZAPADNE I ISTOČNE SRBIJE

bespovratna-sredstva-zene

 NAZIV DONATORA

Evropska unija

 ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

30.06.2022

do 23 h i 59 min

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

od 10.000 do 40.000 €

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

Ostalo

  • Ekonomski razvoj

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

  • Cela Srbija

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Javni poziv za predloge projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro I mala preduzeća Cilj poziva je doprinos rastu i razvoju mikro i malih preduzeća (MMP) u regionima Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije. Ukupan budžet poziva je tri miliona evra od čega je dva miliona namenjeno preduzećima koja se bave proizvodnjom, a milion evra preduzećima koja pružaju usluge. Iznos podrške po pojedinčnom projektu: Od 10.000 do 40.000 evra za preduzeća registrovana za proizvodnu delatnost, odnosno od 10.000 do 30.000 evra za preduzeća registrovana za pružanje usluga. U oba slučaja obavezno je minimalno sufinasiranje od 20% vrednosti projekta odnosno 15% za preduzeća iz opština koje su u četvrtoj kategoriji razvijenosti. Poziv se odnosi na preduzetnike/ce, mikro i mala preduzeća registrovana u periodu od 1. januara 2016. do 31. decembra 2020. godine u nekoj od 99 lokalnih samouprava uključenih u EU PRO Plus program, a koja se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga koje obuhvataju informacione tehnologije, arhitektonske i inžinjerske delatnosti, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, usluge vezane za turizam, održavanje i popravke. Vrsta aktivnosti: Nabavka nove opreme i uvođenje usluga koja će doprineti unapređenju proizvodnje i tržišnog potencijala preduzeća, otvaranju novih radnih mesta i povećanju oporavka i otpornosti od negativnog uticaja pandemije kovida 19. Podržani projekti treba i obavezno da uključe društveno odgovorne aktivnosti koje će doprineti razvoju njihovih lokalnih zajednica. Podnosilac prijave mora da dostavi sledeće dokumente na srpskom jeziku: Popunjen Aplikacioni formular (Aneks A) za odgovarajući LOT (LOT1 za aplikante koji se bave proizvodnjom i LOT2 za aplikante koji se bave uslužnom delatnošću) u originalnom MS EXCEL formatu i identičnu verziju formulara sa potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća, skeniranu i prebačenu u PDF format. Popunjenu Izjavu o prihvatanju uslova poziva (Aneks B) sa potpisom ovlašćenog lica i pečatom aplikanta, skeniranu i prebačenu u PDF format. Prateća dokumenta, kao što se navodi u Aneksu C: Očitanu ličnu kartu ili fotokopiju prve stranice pasoša za sve vlasnike i zakonske zastupnike podnosioca prijave. Bilans stanja i Bilans uspeha za 2019. i 2020 godinu (preduzetnici sa prostim knjigovodstvom koji ne vode Bilans stanja podnose samo Bilans uspeha. Preduzetnici koji su u paušalnom sistemu oporezivanja umesto bilansa stanja i uspeha moraju da predaju Potvrdu o prometu po tekućem računu (računima) registrovanom u banci za svaku poslovnu godinu kao i Odluku o paušalnom oporezivanju. Statističke anekse za 2019. i 2020. godinu (ukoliko su dostupni).

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 435-365-cfp-euproplus-02-2022_srb.pdf

 435-183-prijavna-dokumentacija-lot-1-proizvodna-preduzeca-i-preduzetnici.zip

 435-798-prijavna-dokumentacija-lot-2-usluzna-preduzeca-i-preduzetnici.zip

KAKO SE KONKURIŠE

Prijave se podnose isključivo putem onlajn obrasca za prijavu na https://www.euproplus.org.rs/ u PDF formatu (potpisana, pečatirana i skenirana) i u originalnom editabilnom formatu (MS Excel) klikom na link “Prijavite se”. Potpisani, pečatirani i skenirani dokumenti moraju da sadrže identične podatke kao i elektronske verzije u originalnom editabilnom formatu. Automatska notifikacija o prijemu prijave će biti poslata emailom nakon uspešnog podnošenja zahteva. Da bi popunili onlajn obrazac potrebno je prijaviti se sa Google nalogom.

LINK DO KONKURSA

https://euproplus.org.rs/kpoziv/javni-poziv-za-predloge-projekata-za-nabavku-opreme-i-uvodjenje-usluga-za-preduzetnike-mikro-i-mala-preduzeca