KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE INTENZIVIRANjA KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA KOJIM RASPOLAŽU OBRAZOVNE USTANOVE

1.CILj I PREDMET

 Cilj  ovog  konkursa  jesteunapređenje  obrazovanja  studenata  i  učenika  kroz  praktičnu  nastavu korišćenjem savremene poljoprivredne opreme i mehanizacije.Predmet  konkursa  jeste  dodela  bespovratnih  sredstava  za finansiranjenabavke opremei mehanizacije radi intenziviranjakorišćenja poljoprivrednog zemljišta,visoko obrazovnimustanovama, srednjim poljoprivrednim školama i ostalim srednjim školama koje obrazuju učenike poljoprivredne struke.

2.VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za  realizaciju  Konkursa za dodelu  sredstava  za finansiranje  intenziviranja  korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opremepredviđeno je ukupno 23.000.000,00dinara.Bespovratna sredstva za podršku investicija  po konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% ukupno prihvatljivih troškova.Prilikom obračuna,uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicijebez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara.Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za visoko obrazovne ustanove po jednoj prijavi ne može biti veći od 4.500.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursukoja može da se odnosi za više namena. Prilikom  razmatranja  podnetih  prijava  za  ostvarivanje  bespovratnih  sredstava, priznavaće  se  samo investicije realizovane nakon 01.01.2021. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

1.opreme za navodnjavanje

– pumpe, agregati, rasprskivači, sistemi „kap po kap“, sa pripadajućom opremom, sistemi za filtriranje, sistemi za fertirigaciju, opremanje bunara, vodeni topovi, sistemi bočnih krila,cisterne za navodnjavanje, subirigacijaMaksimalan iznos bespovratnih sredstava za jednu namenu iznosi najviše do 400.000,00 dinara pojednom hektaru površine za navedenu opremu.

– tifoni, pod uslovom da se navodnjava minimum 3 hektara po jednoj mašini. Korisnik može da ostvari pravo na bespovratna sredstva za najviše jednu mašinu u tipu „Tifona“.Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jedan tifon ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara

2.konstrukcije i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

– konstrukcijaza objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična)

– višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

– folije zasenčenje isprečavanje gubitka toplote;2.4.mreže za senčenje objekta;

– sistem za navodnjavanje „kap po kap”,sistemiza mikrokišenje

 -sistem za fertirigaciju;

 – stolovi za proizvodnju rasada;

 – instrumenti za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage

 -saksije, kontejnere za proizvodnju rasada, oslonace za povrće ( mreže i kolje)

 -sistem za zagrevanje.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, jeste 1.400,00 dinara/m2.Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje jeste 1.700,00 dinara/kw.Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za navedene namene ne može biti veći od 2.000.000,00dinara po prijavi.

3.opremeza zaštitu od vremenskih nepogoda

Materijali za pokrivanje kultura, u cilju zaštite od mraza –agrotekstili i malč folije.Maksimalan iznos bespovratnih sredstavaiznosi najviše do 60.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

– Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju.Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 1.250.000,00 dinara po jednom hektarupovršine.

– Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona –stubova) za voćarsku proizvodnju. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 800.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

– Nabavka stubova za podizanje zasada za voćarsku proizvodnju.Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

– Nabavka žica za ograđivanje parcela za voćarsku proizvodnju.Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku pocinkovane žice za ogradu iznosinajviše do 145.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

– Nabavka stubova za ogradu.Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za ogradu iznosi najviše do 128.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

– Nabavka sistema protiv smrzavanja „anti-frost“.Maksimalni iznos bespovratnih sredstavaza nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 616.000,00 dinara.Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za navedene namene ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara po prijavi.

4.opreme za sakupljanje, odlaganje, manipulaciju i primenu organskog đubrivai poboljšanje i očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta kao i ostale opreme na stočarskim farmama

– oprema na stočarskim farmama (svinjarskim, govedarskim, ovčarskim, kozarskim i živinarskim farmama)

– Mašine  i  oprema  za  rukovanje  i  transport  čvrstog,  polutečnog  i  tečnog  stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka; specijalizovane prikolice za transport čvrstog stajnjaka, uključujući i prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak)

 -Mašine za đubrenje zemljišta.Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara po prijavi.

5.opreme i mehanizacije za poboljšanje i očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta i obradu poljoprivrednog zemljišta

– Mašine za primarnu obradu zemljišta(pogonske i priključne mašine)

– Mašine za dopunsku obradu zemljišta

– Mašine za đubrenje zemljišta

– Mašine za setvu

– Mašine za sadnju

 -Mašine za zaštitu bilja

 -Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva.Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara.Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za visoko obrazovne ustanove po jednoj prijavi ne može biti veći od 4.500.000,00 dinara.

6.opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda

– Nabavka opreme za primarnu preradu grožđa

– Nabavka opreme za fermentaciju za bela i crvena vina

– Nabavka opreme za čuvanje i negovanje vina

– Nabavka opreme za punjenje vina

– Nabavka opreme za proizvodnju rakija.Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara.Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za visoko obrazovne ustanove po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

3.KORISNICI

Pravo na podsticaje ostvaruju visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke sa sedištem na teritoriji AP Vojvodinea kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave ili Autonomna pokrajina Vojvodina i koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Konkurs je otvoren do 26.02.2021.godine

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.