Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, povrće (uključujući I pečurke), cveće i ostali usevi

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 100.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2021. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije:

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to:

1. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda (perilice sa automatskim vagama, polirke);

2. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda (kalibratorke, klasirke, sortirke);

3. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda (pakerice, oprema za štampanje etiketa);

4. Nabavka opreme za drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta  (sečke,tarupi, mulčeri);

5. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva (tresači, odnosno drugi berači za voće I vinovu lozu; mašine za skupljanje jezgrastog voća; pokretne platforme za berbu; mašine za ubiranje povrća i cveća na njivi; elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi; mašine za vezivanje rezanog cveća);

6. Mašine za sadnju (priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća);

U Sektoru ostali usevi:

7. Mašine za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači, drljače, rotositnilice, rotofreze, valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta, međuredni kultivatori, tanjirače);

8. Mašine za đubrenje zemljišta (rasipač mineralnog đubriva);

9. Mašine za setvu (sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja);

10. Mašine za transport (prikolice);

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i ostali usevi:

11. Mašine za zaštitu bilja (11.1. Atomizeri; 11.2. Traktorske prskalice).

Za podtačke 1., 2., 5. i 11. (11.1. Atomizer) maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi

najviše do 700.000,00 dinara, odnosno do 770.000,00 dinara.

Za podtačku 3. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 800.000,00 dinara, odnosno do 880.000,00 dinara.

Za podtačke 4., 6., 7., 9., 10. i 11. (11.2. Traktorske prskalice) maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 550.000,00 dinara.

Za podtačku 8. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 400.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 440.000,00 dinara.

Specifični uslovi za učešće na konkursu

1. Sektor voće:

Korisnik sredstava ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća za investicije u nabavku opreme ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 1,99 ha jagodičastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.

­ Za podnosioce prijava za investicije u podtačkama: 1. 2. i 3. iz tačke 3.: Izgrađen objekat upisan u Katastar nepokretnosti sa odgovarajućom namenom (objekat za čuvanje i skladištenje voća I povrća, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje klasifikacija objekata), za objekat u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno šest godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava.

2. Sektor grožđe:

­ Korisnik sredstava ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru grožđe za investicije u nabavku opreme ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 1,99 ha grožđa.

3. Sektor povrće (uključujući pečurke)

­ Korisnik sredstava ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru povrća za investicije u nabavku opreme ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 0,49 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili do 2,99 ha povrća na otvorenom prostoru.

­ Za podnosioce prijava za investicije u podtačkama: 1. 2. i 3. iz tačke 3.: Izgrađen objekat upisan u Katastar nepokretnosti sa odgovarajućom namenom (objekat za čuvanje i skladištenje voća I povrća, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje klasifikacija objekata), za objekat u vlasništvu ili

 zakupu u periodu od minimalno šest godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava.

4. Sektor cveće

– Korisnik sredstava ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru cveća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 49,99 ha cveća.

5. Sektor ostali usevi

­ Korisnik sredstava ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostalih useva ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 49,99 ha ostalih useva.

Konkurs je otvoren do 29.04.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.